Administrerte begrunnelser for sensor

Denne artikkelen handler om administrerte begrunnelser for sensor.

 

Administrerte begrunnelser

Hva betyr Administrerte begrunnelser for deg som sensor:

  • Som sensor du får full oversikt over hvilke begrunnelser som faktisk skal skrives.
  • Du vil motta en varslings-epost når det registreres at en kandidat skal ha begrunnelse. 
  • Gir deg oversikt over hvilke kandidater som skal ha begrunnelse i Vurderingsverktøyet.

Begrunnelse1.JPG

 

  • Du kan likevel skrive en begrunnelse til tross for at hovedansvarlig ikke har bedt om dette.

 

Hva betyr Administrerte begrunnelser for kommisjonen:

  • Alle sensorer i en kommisjon har samme tilgang og rettigheter til å redigere og endre status for begrunnelser.
  • Vurderingsverktøyet lagrer hvilken sensor som sist redigerte begrunnelsen, samt hvem som endret status.

Visning i vurderingsverktøyet

I vurderingsverktøyet vil du som sensor få en oversikt over hvilke kandidater som skal ha begrunnelse eller ikke.  Du kan skrive begrunnelser på to måter:

  • Samtidig som du gjennomfører ordinær vurdering (gjør din vurdering og setter karakterer på besvarelsene), kan du skrive begrunnelse.

Mens_vurdering.JPG

  • Etter at ordinær vurdering er fullført. Når dette er fullført, vil statuslinjen for begrunnelser (markert blå) dukke opp.

Statuslinje.JPG

 

Trykk på Vis alle eller Vis vurdering for å komme til resultatsiden hvor du får en oversikt over hvilke kandidater som skal ha begrunnelse. 

Resultatside.JPG

 

Status på begrunnelser

Også når du trykker deg inn på en kandidat får du oversikt over om kandidaten skal ha begrunnelse eller ikke. I tillegg får du også se status for begrunnelsen dersom den er påbegynt/ferdig.

Merknad: Alle endringer av status loggføres, og man kan selv velge å abonnere på varslinger på e-post for slike endringer. Du kan lese mer om tilpassing av varslingsinnstillinger her.

Status: Ikke bedt om begrunnelse

Under Begrunnelse inne på kandidaten, kan du se at hovedansvarlig ikke har satt begrunnelse for karakter. Som sensor kan du likevel skrive en begrunnelse ved å trykke på Legg til.

Ikke_begrunnelse.JPG

 

Status: Skal ha begrunnelse

Når hovedansvarlig har satt at kandidaten skal ha begrunnelse vises også dette under Begrunnelse.

Begrunnelse.JPG

Du legger til begrunnelse ved å trykke på Legg til. Statusen for begrunnelsen oppdateres da til Utkast. 

Utkast.JPG

Begrunnelsen kan enten skrives helt fra starten av, og/eller du kan legge til dine private notater ved å trykke på Sett inn dine private notater.

Tips: I Begrunnelse for karakter kan du lese mer om å skrive begrunnelser.

 

Som sensor kan du lagre/endre status på begrunnelsen på to måter:

  1. Hvis du ikke er ferdig med begrunnelsen: Lagre begrunnelsen som Utkast ved å trykke på Lagre som utkast. Begrunnelser med status "Utkast" kan ikke bli sendt til kandidatene verken av hovedansvarlig eller deg som sensor.
  2. Hvis du er ferdig med begrunnelsen: Lagre begrunnelsen som Utkast, og deretter trykke Marker som Ferdig.

 

Status: Ferdig

Når du har markert begrunnelsen som Ferdig, er den klar for å sendes til kandidaten. Selv om begrunnelsen er markert Ferdig, kan den fremdeles redigeres helt fram til den faktisk blir sendt til kandidaten. 

Ferdig.JPG

Begrunnelsen kan  sendes til kandidaten av hovedansvarlig på et valgt tidspunkt, eller av deg som sensor. For at du skal kunne sende begrunnelsen direkte til kandidaten, må dette være satt av hovedansvarlig. Er dette tilfellet, vil Send til kandidaten (grå knapp) vises.

Merknad: Prøven må ha status vurdert før begrunnelser kan sendes til kandidatene. Alle sensorer og kommisjoner må ha bekreftet felles vurdering. 

 

Status: Sendt

Når begrunnelsen blir sendt, vil den umiddelbart bli tilgjengelig i kandidatens Arkiv. Når dette er gjort, kan begrunnelsen ikke lenger redigeres.

Sendt.jpg

 

Status: Lest

I vurderingsverktøyet kan man også se om den enkelte kandidat har sett begrunnelsen. Dersom det står Lest under Begrunnelse, betyr dette at kandidaten har logget inn og sett begrunnelsen.  Om kandidaten faktisk har lest gjennom hele begrunnelsen, har Inspera Assessment dessverre ingen garanti for.

Lest.jpg

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 5 syntes dette var nyttig