Oppgavetype - Sammensatt

Oppgavetype_Sammensatt_2_EN.PNG

Automatisk vurdert oppgave. 

Oppgave med mulighet for å kombinere ulike oppgavetyper.

Sammensatt er en oppgavetype hvor flere oppgavetyper kan kombineres. Tilgjengelige oppgavetyper er: Flervalg (ett svar), Flervalg (flere svar), Sant/usant, Fyll inn tekst, Fyll inn tall, Fyll inn matematikk, Nedtrekk, og Utregning. Kombiner forskjellige typer og/eller bruk flere av en eller flere typer. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende: 

Sammensatt_2_NO.png

1. Skrive ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Legg til én eller flere interaksjonselementer (oppgavetyper) ved å klikke +Sett inn. 

Tilgjengelige oppgavetyper er: Flervalg (flere svar), Flervalg (ett svar), Sant/usant, Fyll inn tekst, Fyll inn tall, Fyll inn matematikk, Nedtrekk og Utregning.

Merk: Utregning er en manuelt vurdert oppgavetype, og vil ikke bli automatisk vurdert i en sammensatt oppgave. Hensikten med å inkludere denne oppgavetypen er å ha mer fleksibilitet for kandidatene. Pass på at du legger til minst én av de andre oppgavetypene. Se Eksempel på bruk av oppgavetypen.

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet til den valgte oppgavetypen, får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Oppgavetype_Sammensatt_3_NO.png

I eksemplet over er oppgavetypen Flervalg (flere svar) satt inn. 

Spesifikke alternativer er omtrent de samme for hver oppgavetype. Gå inn på hver oppgavetype for å lese mer om deres spesifikke alternativer:

Tips: Bekreft den automatiske poengsummen for oppgaven ved å svare på oppgaven i forhåndsvisning. Poenggivingen kan ikke endres etter at prøven har begynt.

 

Eksempel på bruk av oppgavetypen

Bildet under viser kandidatopplevelsen hvor oppgavetypene Fyll inn matematikk og Utregning er satt sammen. 

Sammensatt_5_NO.PNG

Ved å kombinere disse to oppgavetypene, kan kandidatene vise utregning i tillegg til at de skriver selve svaret. På denne måten kan svaret på oppgaven bli automatisk vurdert samtidig som at den gir sensor mulighet til å se kandidatenes utregning.

Kjente begrensninger

De følgende informasjonen gjelder kun oppgavetypene flervalg (ett svar) og flervalg (flere svar). Disse oppgavetypene har ulik logikk i poengberegning når de brukes i sammensatte oppgaver. 

Vi illustrerer forskjellen med et eksempel: 

Hvis du bruker disse oppgavetypene i en sammensatt oppgave, og spesifiserer at ubesvarte oppgaver skal gi 0 poeng og feil svar -1 poeng, så vil det følgende skje: 

  • For flervalg (ett svar): hvis ett oppgaveelement er besvart, men resten av oppgaveelementene innenfor samme oppgave står ubesvart, vil de ubesvarte elementene gi -1 poeng. 
  • For flervalg (flere svar): hvis ett oppgaveelement er besvart, men resten av oppgaveelementene innenfor samme oppgave står ubesvart, vil de ubesvarte elementene gi 0 poeng.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 7 syntes dette var nyttig