Oppgavetype - Fyll inn tekst i bilde

Oppgavetype_Fyll_inn_tekst_i_bilde_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å skrive tekst i en forhåndsdefinert boks i et bilde.

Fyll inn tekst i et bilde er en oppgavetype hvor tekst skrives inn i et antall forhåndsdefinerte tekstbokser plassert på et bilde. Oppgaven lages ved at man legger inn et bakgrunnbilde og legger på tekstboks(er) som kandidatene skal svare i.  

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Fyll_inn_tekst_i_bilde_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTex), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette inn flere interaksjonselementer (tekstbokser) ved å trykke +Sett inn. Tekstboksene kan flyttes til ønsket område ved å klikke og dra.

Fyll_inn_teksti_bilde_3_NO.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Alle disse alternativene, utenom Bakgrunn, er tilgjengelig for alle oppgavetyper. Les mer om Generelle alternativer for oppgaver

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen. 

Fyll_inn_tekst_i_bilde_5_NO.png

1. Riktige svar

Trykk på tekstfeltet for å oppdatere det riktige svaret.  Legg til flere riktige svar til interaksjonselementet ved å velge Legg til riktig svar+.  For å fjerne et riktig svar, trykk på krysset til høyre for svaret.

Eksempel: På oppgaven under, kan det tenkes at kandidatene både kan ha "DNA" og "DNA-tråder" som svar. Begge svarene er lagt til som riktig for å forhindre at en kandidat får feil hvis den for eksempel skriver "DNA" og ikke "DNA-tråder".

 Fyll_inn_tekst_i_bilde_6_NO.png

Nederst i menyen til spesifikke alternativer kan du slette det valgte interaksjonselementet. Trykk Slett tekstfelt dersom dette er ønskelig. 

Merk: Riktige svar gjelder på tvers av språk. Hvis du skal ha flere språkversjoner må du huske å skrive riktige svar på alle språk. Fyll_inn_tekst_i_bilde_7_NO.png

 

2. Innstillinger

  • Skill mellom store og små bokstaver: når denne er aktivert, vil den automatiske poenggivingsmekanismen bare anse svaret som riktig hvis det passer perfekt med løsningen. Eksempel: Løsningen er "DNA". "dna" vil ikke bli ansett som riktig hvis alternativet er aktivert.
  • Se bort fra mellomrom: når denne er aktivert, vil dette alternativet fjerne mellomrom mellom tegnene (" ") fra kandidatens svar før de sammenlignes med løsningen. Eksempel: Hvis kandidaten skriver "D N A" vil svaret få poeng for riktig svar.
  • Begrens antall tillatte tegn til feltbredde: Dette setter maksimalt antall tillatte tegn kandidaten kan skrive, til å være samme lengde som feltbredden. En advarsel vil vises hvis lengden er kortere enn lengden på det riktige svaret. Oppgaven kan ikke lagres med mindre dette er riktig.
  • Forventet lengde (tegn): Dette angir bredden på den spesifiserte tekstboksen, forhåndsdefinert som 20 tegn.

 

3. Ekstern identifikator

For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig