Oppgavetype - Plasser i tekst

Oppgavetype_Plasser_i_tekst_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å dra og slippe tekst, bilde, rik tekst eller matematikk i en tekst.

Plasser i tekst er en oppgavetype hvor et antall dra-elementer (alternativer) skal dras over til forhåndsdefinerte slippområder (felt) i en tekst. Dra-elementene kan være ren tekst, bilder eller rik tekst og matematikk (LaTeX). Oppgaven besvares ved at kandidatene drar objektene til  valgte slippområder i teksten.

Informasjon: Hvis kandidaten skal bruke Ipad når den skal svare på oppgavetypen Plasser i tekst, må kandidaten holde dra-objektet en liten stund før det "løftes" og blir dratt over til slipp-området. Å dra objektet direkte vil ikke virke, kandidaten er nødt til å holde objektet inne et øyeblikk først.
Informasjon: Om man bruker iPad på prøver med denne spørsmålstypen kan skjermen fryse dersom du roterer skjermen mellom horisontalt og vertikalt. Vi anbefaler derfor å deaktivere muligheten for dette under prøver med denne oppgavetypen.

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Plasser_i_tekst_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette inn flere interaksjonselementer (slippområder) ved å trykke +Sett inn. Se nærmere beskrivelse under Legge til felter og alternativer.

Plasser_i_bilde_3_NO.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Merk:  Denne oppgavetypen har to forskjellige valg av alternativer.  Ett for hovedoppsett, og ett for feltoppsett og riktige svar. For å bytte mellom dem kan det hende du må trykke to ganger på arbeidsområdet.

Hovedoppsett

Oppgavetype_Plasser_i_tekst_3_NO.png

1. Oppsett: Valg av type dra-element og størrelse for alternativer (dra-elementer).

 • TypeVelg mellom ren tekst, bilder, og rik tekst og matematikk. I eksemplet over er det valgt bilder. Det er ikke mulig å blande typer.
 • Størrelse for alternativer: Velg mellom Juster automatisk etter største alternativ eller Individuell størrelse
  • Juster automatisk etter etter største alternativ:  Alle alternativene vil ha samme størrelse.
  • Individuell størrelse: Forskjellig størrelse på alternativene. Størrelsen er avhengig av hvor mange bokstaver/hvor mange matematiske symboler eller tall, eller størrelsen på bildet.

2. Instruksjon: Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet over dra-elementene.

Plasser_i_tekst_4_NO.png

 

3. Distraktorer: Gir deg muligheten til å legge til gale svar - distraktorer. For hvert galt svar du legger til, vises en ny boks for dra-elementene. Dette elementet vil altså ikke ha en match i teksten.    Oppgavetype_Plasser_i_tekst_5_NO.png  

4. Innstillinger: Velg hvordan svaralternativene skal plasseres, sorteres og gjenbrukes.

 • Plassering av alternativer: Velg mellom øverst (standard), nederst eller høyrejustert. Dette er hvor dra-elementene finnes til å begynne med.
 • Rekkefølge (Alternativer): Velg mellom tilfeldig rekkefølge (standard), sorter etter ID eller sorter etter tekst/innhold. Du kan gi ID-en et nytt navn i feltoppsett.
 • Gjenbruk av alternativer: Velg mellom å tillate at kandidaten kan bruke svaralternativer om igjen eller ikke. "Ikke tillatt" er satt som standard. 

5. Ekstern identifikator: For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

 

Feltoppsett

Ved å klikke på en feltidentifikator (slippområde) kommer du inn på oppsettet for den enkelte feltidentifikatoren. 

Oppgavetype_Plasser_i_tekst_6_NO.png

1. Felt: Endre navn (ID) på feltidentifikatoren. Fjern felt med søppelbøtteknappen.

2. Riktige svar: Gjøre endringer som å endre bredde og sette riktig svar på feltindiaktorene. Måten å sette riktig svar avhenger av hvilken type du har valgt i hovedoppsettet: tekst, rik tekst og matematikk eller bilder.

 • Ren tekst: Skriv det riktige svaret i den nederste tekstboksen.
 • Rik tekst og matematikk: Trykk på Rediger under nederste tekstboks for å skrive rik tekst. En teksteditor vil komme opp.  For å skrive matematikk (LaTeX) trykk på Sigma-knappen ligger på verktøylinjen i teksteditoren. 
 • Bilde: For å laste opp et bilde fra lokalt på maskinen din, trykk Last opp bilde

Riktig svar kan fjernes ved å trykke på søppelbøtteikonet.

 

Legge til felter og alternativer

Oppgavetype_Plasser_i_tekst_8_NO.png

1. Klikk i oppgavens redigeringsmodus (der du har skrevet oppgaveformuleringen), og velg +Sett inn for å legge til en feltidentifikator (slipp-område). 

2. Flytt dra-elementet til ønsket plassering. 

3. Trykk Legg til riktig svar for å legge til et alternativ (dra-element).

Merk: Hvis innstillingen Gjenbruk av alternativer er aktivert, vil valget Velg riktig svar fra andre felter komme opp under Legg til riktig svar. Ved å trykke på denne, kan du velge hvilket felt du ønsker å velge riktig svar fra. 

4. Legg til tekst, bilde, rik tekst eller matematikk, alt etter hvilken type du har valgt, til dra-elementet under Riktige svar.

Oppgavetype_Plasser_i_tekst_9_NO.png

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig