Oppgavetype - Plasser i bilde

Oppgavetype_-_Plasser_i_bilde.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å dra og slippe alternativer med tekst, rik tekst og matematikk eller bilder til et bilde. 

Plasser i bilde er en oppgavetype hvor et antall dra-elementer skal dras over til forhåndsdefinerte slipp-områder på et bilde. Dra-elementene kan være tekst, rik tekst og matematikk (LaTeX) eller bilder. Bildet legges til som et bakgrunnbilde.

Informasjon: Hvis kandidaten skal bruke Ipad når den skal svare på oppgavetypen Plasser i bilde, må kandidaten holde dra-objektet en liten stund før det "løftes" og blir dratt over til slipp-området. Å dra objektet direkte vil ikke virke, kandidaten er nødt til å holde objektet inne et øyeblikk først.

 

Informasjon: Om man bruker iPad på prøver med denne spørsmålstypen kan skjermen fryse dersom du roterer skjermen mellom horisontalt og vertikalt. Vi anbefaler derfor å deaktivere muligheten for dette under prøver med denne oppgavetypen.

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Plasser_i_bilde_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette inn flere interaksjonselementer (slippområder) ved å trykke +Sett inn. Se nærmere beskrivelse under Legge til felter og alternativer.

Plasser_i_bilde_3_NO.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Merk: Denne oppgavetypen har to forskjellige valg av alternativer.  Ett for hovedoppsett, og ett for feltoppsett og riktige svar. For å bytte mellom dem kan det hende du må trykke to ganger på arbeidsområdet.

Hovedoppsett

Oppgavetype_-_Plasser_i_bilde_3_NO.png

1. Oppsett: Valg av type dra-element, og størrelse for alternativer og felt.

 • Type: Velg mellom ren tekst, bilder, rik tekst og matematikk. Det er ikke mulig å blande typer. 
 • Størrelse for alternativer: Velg mellom Juster automatisk etter største alternativ eller Individuell størrelse på dra-elementene. 
  • Juster automatisk etter største alternativ: Alle alternativene vil ha samme størrelse.
  • Individuell størrelse: Forskjellig størrelse på alternativene. Størrelsen avhenger over hvor mange bokstaver / hvor mange matematiske symboler eller tall, eller hvor stort bildet er.
 • Feltstørrelse: Velg mellom Juster automatisk etter største alternativ eller Individuell størrelse på slipp-områdene. Størrelse kan endres under Felt i Feltoppsett.

2. Instruksjon: Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet over dra-elementene. Oppgavetype_-_Plasser_i_bilde_4_NO.png

3. Bakgrunn: Last opp bakgrunnbildet som skal være på oppgaven ved å trykke Last opp bilde. Forhåndsdefinert bredde er 800, men kan endres manuelt. 

4. Distraktorer: Gir deg muligheten til å legge til gale svar - distraktorer. For hvert galt svar du legger til, vises en ny boks for dra-elementene. Dette elementet vil altså ikke ha en match i teksten.    Oppgavetype_-_Plasser_i_bilde_5_NO.png

5. Innstillinger: Velg hvordan svaralternativene skal plasseres, sorteres og gjenbrukes.

 • Plassering av alternativer: Velg mellom øverst (standard), nederst eller høyrejustert. Dette er hvor elementene finnes til å begynne med.
 • Rekkefølge (Alternativer): Velg mellom tilfeldig rekkefølge (standard), sorter etter ID eller sorter etter tekst/innhold. Du kan gi ID'en et nytt navn i feltoppsett.
 • Gjenbruk av alternativer: Velg mellom å tillate at kandidaten kan bruke svaralternativer om igjen eller ikke. "Ikke tillatt" er satt som standard. 
 • Når et nytt alternativ slippes i et fylt felt: Velg mellom å erstatte svaret eller legge til og utvide feltet automatisk.

6. Ekstern identifikator: For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

 

Feltoppsett

Ved å klikke på en av feltidentifikatorene (slippområdene) på bakgrunnsbildet kommer du inn på oppsettet for den enkelte feltidentifikatoren. 

Oppgavetype_-_Plasser_i_bilde_6_NO.png

1. Felt: Endre størrelse (bredde og høyde) og posisjon (x og y) på feltidentifikatoren.  Som standard er feltindikatoren, Gap 1, knyttet til dra-elementet, A1. Feltet kan fjernes ved å trykke på søppelbøtte-knappen.

Merk: Hvis Juster automatisk etter største alternativ er valgt under oppsett i hovedoppsettet, vil alle feltidentifikatorene være oppdatert til samme størrelse. 

2. Riktige svar: Avhenger av hvilken type du har valgt i hovedoppsettet: tekst, rik tekst og matematikk eller bilder.

 • Ren tekst: Skriv det riktige svaret i den nederste tekstboksen.
 • Rik tekst og matematikk: Trykk på Rediger under nederste tekstboks for å skrive rik tekst. En teksteditor vil komme opp.  For å skrive matematikk (LaTeX) trykk på Sigma-knappen ligger på verktøylinjen i teksteditoren. mceclip0.png
 • Bilde: For å laste opp et bilde fra lokalt på maskinen din, trykk Last opp bilde

Riktig svar kan fjernes ved å trykke på søppelbøtteikonet.

 

Legge felter og alternativer

Oppgavetype_-_Plasser_i_bilde_7.png

1. Klikk i oppgavens redigeringsmodus (der du har skrevet oppgaveformuleringen), og velg +Sett inn for å legge til en feltidentifikator (slippområde). 

2. Flytt feltidentifikatoren til ønsket plassering. 

3. Trykk Legg til riktig svar for å legge til et alternativ (dra-element). 

Merk: Hvis innstillingen Gjenbruk av alternativer er aktivert, vil valget Velg riktig svar fra andre felter komme opp under Legg til riktig svar. Ved å trykke på denne, kan du velge hvilket felt du ønsker å velge riktig svar fra. 

4. Legg til tekst, bilde, rik tekst eller matematikk, alt etter hvilken type du har valgt, til dra-elementet. 

Oppgavetype_-_Plasser_i_bilde_8_NO.png

 

Kjente begrensninger:

En kombinasjon av et stort bakgrunnsbilde, lange ord/setninger i alternativene, samt at man plasserer alternativene til høyre for bildet, kan resultere i at oppgaven blir for vid for mindre skjermer. Per nå er det ikke mulig for kandidatene å scrolle til venstre og høyre. 

Vi anbefaler å forhåndsvise oppgaven på mindre skjermer. Hvis man er i tvil, plassér alternativene over eller under bildet. Dette kan føre til at kandiadten må scrolle opp og ned, men dette er mulig i dagens løsning.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig