Prøveinnstillinger - Generelle innstillinger

Når du skal opprette en Inspera Assessment-prøve er det flere alternativer å velge mellom for å lage en prøve som passer dine behov.

Denne artikkelen beskriver de generelle innstillingene.

2020-09-28_11h51_15.png

Muntlig eksamen

Denne innstillingen kan bare aktiveres hvis prøvens oppgavesett består av muntlige oppgaver. Kandidaten skal ikke besvare muntlige oppgaver i Inspera.

Forfatte en muntlig eksamen.

Aktiver automatisk innlevering (hjemmeeksamen)

På prøver uten Safe Exam Browser (typisk hjemmeeksamener), kan hovedansvarlig aktivere automatisk innlevering. Besvarelsen vil da automatisk bli innlevert når sluttiden nås for hver kandidat. Fram til da kan kandidatene endre besvarelsen sin et ubegrenset antall ganger.

Automatisk innlevering

Avhandling (krever aktivering)

Avhandlingsalternativet er tilgjengelig for noen kunder. Dette alternativet har ingen andre praktiske virkninger enn å markere besvarelsen som en Masteravhandling eller Bacheloravhandling i API-output.

Kun sensurregistrering - Deaktiver nettbasert innlevering for kandidater (krever aktivering)

Hensikten med denne innstillingen er å registrere kandidatbesvarelser som kommer utenfra Inspera. Den vanligste bruken er håndskrevne svar som blir skannet, eller bare for karakterregistrering. Karakterer kan deretter overføres til eksterne systemer ved hjelp av integrasjoner eller API eksport.

Kandidatene kan ikke svare i Inspera hvis denne innstillingen er aktivert.

Det er støtte for begrunnelser også for denne typen prøver, slik at kandidatene kan logge seg inn og lese en eventuell begrunnelse så snart den er sendt av hovedansvarlig eller sensor. Det er ikke mulig å dele karakteren med kandidaten i Inspera uten å også ha sendt en begrunnelse. 

 

Merk: Tidligere var ikke kandidatene synlig i vurderingsverktøyet før karakterene ble lastet opp via Excel. Nå vises kandidatene i vurderingsverktøyet også før karakterene lastes opp (gjelder Vurdering 2.0).

Anonymisering

Denne innstillingen krever aktivering. Innstillingen er synlig hvis prøven er koblet til et eksternt system, eller det er valgt å melde opp kandidater ved bruk av prøvekode

Ved å aktivere ikke.-anonyme kandidater vil kandidatenes ekte navn være synlig for hovedansvarlige, sensorer og eksamenvakter/stedansvarlige gjennom hele prøvens livsløp.
For mer informasjon, se Ikke-anonyme kandidater - før prøven.

Vurdering 2.0

3. april 2020 ble det nye vurderingsverktøyet tilgjengelig for alle. Vi oppfordrer til å teste det ut, og husk at dere når som helst kan skifte tilbake til det gamle verktøyet.

Ler mer om det nye vurderingsverktøyet.

 

 

 

 

Test settings explained

This presentation was a part of Inspera Seminar 2020. It walks you through all test settings in Inspera. 

Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
7 av 14 syntes dette var nyttig