Kandidattyper

En kandidat er studentinformasjon i sammenheng av en vurdering. En student kan være en kandidat på flere prøver, men én kandidat kan bare tilhøre én prøve.

Hvis du har en integrasjon med FS, PCG, Ladok eller andre, vil studentinformasjonen bli overført og kandidatene tildelt prøven automatisk. Denne artikkelen vil ikke dekke denne typen studentinformasjon eller kandidater.

Inspera Assessment har tre forskjellige kandidattyper å velge mellom:

Disse kandidattypene legges til ved å administrere kandidater i prøven: mceclip2.png

Trykk Legg til, og velg den kandidattypen du vil bruke. mceclip1.png

Hvis du vil legge kandidater til en prøve ved å bruke selvregistrering, vennligst gå til denne artikkelen: Tildel kandidater ved prøvekode.

Merk: Kandidat-ID er det som blir synlig av kandidatinformasjon i Monitor og Vurderingsmodulen. Hvis du velger å bruke navn på kandidatene som kandidat-ID, vil dette vises også for sensorer. 

 

Engangsbrukere

Dette alternativet lar deg tildele engangsbrukere til en prøve. Engangsbrukere er frittstående, dette vil si at det lages én engangbruker per kandidat per prøve. Hvis en kandidat har mer enn én engangsbruker, kan de ikke kombineres. Kandidaten må logge inn med brukernavnet og passordet som hører til hver engangsbruker. 

Engangsbrukeren, inkludert brukernavn og passord, genereres av Inspera Assessment. Brukernavnene og passordene er tilgjengelig i prøven etter at prøven er aktivert.

Når en kandidat logger inn som engangsbruker vil den assosierte prøven være tilgjengelig i Dashboard. Etter prøven er ferdig kan kandidaten finne den prøven engangsbrukeren er knyttet mot under Arkiv.  Hvis det er demoprøver tilgjengelig, har også kandidaten tilgang til disse.

 

Hvordan lage engangsbrukere

Engangsbrukere kan tildeles til prøven på tre forskjellige måter: Legge til ny (forhåndsvalgt), generer kandidater automatisk eller importer fra fil (.csv). Alle starter på samme sted ved å administrere kandidatene i prøven.

Når du velger Engangsbrukere gir dette deg tre alternativer: 

Legg_til.JPG

 • Legge til ny (forhåndsvalgt) - dette lar deg legge til kandidater én etter én
  • Gi kandidaten en ID og legge til ekstra tid hvis aktuelt
 • Generer kandidater automatisk - dette lar deg velge et antall kandidater som vil bli automatisk generert.
  • Rediger kandidat-ID og legg til ekstra tid hvis aktuelt
 • Importer fra fil (.csv)
  • importer en fil du har forberedt. Csv-filen krever bare to kolonner:
   Kandidat-ID, ekstra tid

Du kan navngi engangsbrukerne dine i henhold til dine preferanser, eller du kan velge å la den Inspera-genererte ID-en stå som den er. Kandidat-ID er en tekststreng, og du kan bruke bokstaver, nummer, symboler, eller en kombinasjon.

mceclip0.png

 

SSO kandidater (CSV Import)

Merk:  Du må ha en SSO-pålogging aktivert på kontoen din for å ha dette alternativet tilgjengelig.

Får å legge til kandidater spesielt for SSO-brukere, velg CSV import (SSO).

Velg godkjenningstype (noen kunder har flere SSO-oppsett) og velg filen som skal lastes opp. Det påkrevde formatet er tre kolonner: Kandidat-ID, SSO bruker-ID, ekstra tid

Valgfritt: Du kan også legge til lokasjonsinformasjon i denne importen, ved å legge til opptil to kolonner til og med totalt fem kolonner: 

Kandidat- ID, SSO brukerID, ekstra tid, Bygningsnavn, Romnavn

Hvis du bare vil tildele rom, må kolonnen for bygningen fortsatt være der, men la den være tom. Informasjon om rom og bygningen vil være tilgjengelig i kandidatlisten i Monitor, bare legg til kolonnene da de ikke er synlige som standard.

 

Permanente brukere

Permanente brukere er brukere som kan legges til som kandidater på mer enn én prøve. Ved å bruke permanente brukere kan kandidatene bruke samme brukernavn og passord for å få tilgang til alle prøvene sine. 

Disse brukerne blir opprettet ved å laste opp en csv-fil:mceclip3.png

Permanente brukere vil bli lagret i systemet og når brukerne importert, kan de legges til som kandidater på flere prøver.  Brukerne trenger bare å bli lastet opp én gang, og de kan enkelt legges til nye prøver fra listen av permanente brukere. mceclip5.png

Merk: Fornavn og etternavn i csv-importen vil bli kandidatens kandidat-ID. Hvis du ikke ønsker at sensorer skal ha tilgang til navn, kan dette anonymiseres i csv-filen ved å for eksempel erstatte fornavn og etternavn med noe annet (tall og/eller verdier). 

Når du importerer kandidater til en prøve ved bruk av permanente brukere kan du også opprette lister med de permanente brukerne. På denne måten kan du enklere legge til grupper av kandidater ut i fra listene som er laget. Lister kan også deles med andre brukere.mceclip0.png 

Informasjon: Permanente brukere er ikke en mye brukt metode for å tildele kandidater, og det spesifikke formatet som kreves i csv-filen vil være forskjellig for forskjellige kunder. Hvis du planlegger å bruke denne bestemte kandidattypen, kan du kontakte Inspera Service Desk for å få riktig format som gjelder for deg. 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 10 syntes dette var nyttig