Automatisk innlevering

Prøver uten Safe Exam Browser kan settes opp til å levere kandidatens svar automatisk når prøven er avsluttet.

Ved prøver uten Safe Exam Browser (slik som hjemmeeksamen), kan hovedansvarlig aktivere automatisk innlevering. Besvarelsen vil da leveres automatisk når innleveringsfristen er nådd for hver kandidat. Kandidatene kan endre besvarelsen sin et ubegrenset antall ganger frem til innleveringsfristen. Ettersom prøven leveres automatisk, vil innleveringsknappen som er tilgjengelig sende kandidaten tilbake til Dashboard hvor de kan åpne prøven igjen for å endre svarene sine. Merk at kandidater med en tom besvarelse ved prøvens slutt vil ikke bli levert. Sensuren kan begynne når normert sluttid og/eller normert sluttid + ekstratid er nådd.

To minutter etter normert sluttid vil statusen til alle kandidater som har svart være oppdatert til Levert.

Hvis en student har en individuell sluttid, eller ekstra tid, vil svaret deres bli innlevert når den individuelle tiden går ut.

Det finnes for tiden kjente feil med automatisk innlevering. 

 

Innstillinger for hovedansvarlig

Hovedansvarlig kan velge å aktivere automatisk innlevering i de generelle innstillingene for en prøve.

auto1-no.PNG

 

Kandidatopplevelse

Før kandidaten starter prøven og så lenge de ikke har svart på noen spørsmål vil de få følgende informasjon på skrivebordet sitt: Din besvarelse er tom og vil derfor ikke bli levert.

auto-kand-1-no.PNG

Kandidaten starter så prøven som normalt og vil få følgende beskjed når de har svart på spørsmålene og navigert til innleveringsiden.

auto-kand-2-no.PNG

 

Kandidaten kan redigere og slette innleveringen sin et ubegrenset antall ganger så lenge prøvevinduet er åpent.

auto-kand-3-no.PNG

 

Svarene vil bli levert når prøven er over.  

 

Tap av Internettforbindelse når prøvens sluttid er nådd

Hvis kandidaten mister/ har mistet Internettforbindelse og prøvens sluttid er nådd, vil kandidaten fortsatt bli sendt til innleveringssiden. På innleveringssiden vil det være en melding om å laste ned besvarelsen:

mceclip0.png

Hvis internettforbindelsen ikke gjenopprettes, må kandidaten lagre besvarelsen til fil og gi/sende den til en eksamensvakt eller stedsansvarlig.

Merk: Hvis prøvens sluttid er over og internettforbindelsen er tapt, vil verken det kandidaten gjorde før den gikk offline eller mens offline, automatisk leveres hvis kandidaten lukker nettleseren eller lukker prøven før internettilkoblingen er gjenopprettet.

 

Hvis internettforbindelsen gjenopprettes mens kandidaten er på innleveringssiden, vil siden lastes inn på nytt, og meldingen oppdateres til:

mceclip1.png

Besvarelsen vil da bli levert, og all respons som kandidaten har gjort før og etter tap av internettforbindelse er med i besvarelsen. 

 

Informasjon: Vi tilbyr også en annen innstilling som tillater kandidatene å levere én gang. Innstillingen krever aktivering. Dette fungerer på samme måte som prøver uten automatisk innlevering. Hvis dette er aktivert og kandidaten leverer, vil prøven ikke lengre være åpen for den kandidaten. Hensikten med denne innstillingen er å sørge for at kandidater som glemmer å trykke lever også får status som levert når prøven avsluttes.

Service Desk vil kunne gi veiledning om hvordan du kan bruke denne innstillingen hvis nødvendig. 

 

Kjente feil

  • Å sette ekstratid til 0 for en kandidat etter prøvens sluttid vil ikke trigge automatisk innlevering for den kandidaten. Det er mulig å levere på vegne av kandidaten ved å åpne/lukke for ny innlevering eller ved å vente til ekstratiden går ut uten å endre den.

Vi jobber med å finne en løsning på problemet.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
12 av 18 syntes dette var nyttig