Kommentere besvarelser (Annoteringer & generelle kommentarer)

Tilgjengelig for Sensor

Kommenteringsverktøyet lar sensoren publisere Annoteringer og Generelle kommentarer til kandidater, medsensorer og hovedansvarlig. Hensikten er å forbedre brukeropplevelsen og gjøre det mer effektivt å gi tilbakemeldinger. Verktøyet gir muligheter til å:

  • Publisere generelle kommentarer på oppgaver.
  • Publisere kommentarer til kandidater eller medsensorer.
  • Svare på kommentarer fra medsensorer.
  • Inkludere matematiske annoteringer i kommentarer (LaTex).
  • Lagre kommentarer som privat utkast.
  • Søke i kommentarer og bruke verktøy for tekstformatering.
  • Annoteringsverktøyet kan brukes på alle oppgavetyper, men for filopplastingsoppgaver er det kun PDF som støttes. 
Merknad: Hovedansvarlig for prøven bestemmer i prøveoppsettet om kommentarene skal deles med kandidatene.

 

Introduksjon til kommenteringsverktøyet

 

Instruksjoner

1. Åpne kandidatbesvarelsen først. Dette skjermbildet viser endelig vurdering for kandidaten, men kommentarer kan skrives når som helst i vurderingsprosessen.

annotering1.PNG

Trykk på Kommentarer fanen. For å vise i fullskjermmodus (anbefalt), trykk på utvidikonet image-0.png øverst i høyre hjørne og bruk minimeringsikonet image-1.png for å avslutte fullskjermmodus.

annotering2.PNG

 

2. For å skrive Annoteringer, velg teksten som skal annoteres og trykk så på Kommentar. Bruk alternativet Marker for personlige formål, for eksempel som en påminnelse. Markert tekst vil ikke bli delt med kandidaten.

Det er ikke mulig å bruke annoteringer/kommentarer i følgende tilfeller:

  • Det er ikke mulig å markere tekst over sideskift i PDF for annoteringer.
  • Det er ikke mulig å markere et bilde og skrive annotering for det i PDF eller langsvarsoppgave.
  • Det er ikke mulig å markere latex-kode for annotering.


annotering3.PNG

 

3. Skriv kommentarene dine i tekstboksen. Tekstformateringsalternativer er tilgjengelige, i tillegg til støtte for LaTex. 

4. Trykk på velgeren øverst på panelet (Student som standard) for å velge hvem kommentaren deles med. Når kommentaren har blitt lagret til en gruppe, er det ikke mulig å endre til den andre. Så det er viktig å velge den rette (mellom Student og Medsensorer) før den blir lagret. For å gjøre kommentaren privat, trykk på pilen image-4.png ved siden av lagreknappen og velg Kun meg.

annotering4.PNG

 

Tips: Det er mulig å redigere delingen av kommentaren din når som helst ved å trykke på redigeringsalternativet i kommentarer.

5. Når du er fornøyd med kommentaren din og har valgt riktig mottaker, må du huske å lagre kommentaren ved å trykke på Lagre-knappen.

6. Etter å ha lagret kommentaren, bruk knappene nederst i høyre hjørne av kommenteringsboksen for å redigere eller slette dine egne kommentarer, eller for å svare på kommentarer.

annotering5.PNG

7. For å komme med en generell kommentar som ikke er knyttet til et spesifikt punkt i oppgaven, trykk på Generelle kommentarer fanen på venstre side av kommenteringsboksen. Generelle kommentarer vil være synlige i oppgaven de ble lagt til. Du kan legge til generelle kommentarer til alle oppgavene i en prøve.

annotering6.PNG

 

 

Oversikt over de forskjellige alternativene

annotering9.png

 

1. Veksle mellom synlige/ikke synlige markeringer: trykk på dette for vise/skjule alle markeringer i teksten.
2. Ny generell kommentar: oppretter en generell kommentar der sensor kan skrive en kommentar som ikke er knyttet til et spesifikt punkt i oppgaven.
3. Vis kommentarer: tallet indikerer hvor mange kommentarer det gjeldende tekstområdet inkluderer. Hvis du trykker på det vil det kommenterte området bli markert.
4. Filtrer kommentarlisten: søk etter en spesifikk kommentar. 
5. Sorter kommentarer: sorter kommentarene i kronologisk rekkefølge eller etter tekstplassering. 
 

Merknad: Selv om kommentarene har blitt lagt ut og delt, kan sensorene fremdeles legge til eller slette annoteringer og generelle kommentarer.

 

Kandidatopplevelse

Kommentarene vil bli delt med kandidatene først når vurderingen er fullført. Betingelsen er at hovedansvarlig har valgt å dele kommentarer med studenter i prøveoppsettet. (Se Prøveinnstillinger - Etter innlevering for hovedansvarlig.)

For å finne kommentarene kan kandidaten logge inn, finne prøven i arkivet, og klikke på den aktuelle prøven. Dersom det finnes kommentarer vil det være en lenke til oppgaven(e) som er kommentert.

annotering10.png

 

Kandidatene vil ha et bilde som ligner det sensoren har. Den viktige forskjellen er at kandidater ikke kan legge til eller svare på kommentarer.

annotering11.png

 

 

Spørsmål og svar:

Spm.: Kan jeg legge til kommentarer etter at sensuren er fullført?

Svar: Ja, nye kommentarer kan legges til og deles med kandidater etter at sensuren er fullført, men kandidatene vil ikke bli varslet om nye kommentarer.

--

Spm.: Hvor lenge vil kommentarene være tilgjengelige?

Svar: Kandidatbesvarelser vil som regel lagres i to år. Etter to år kan besvarelsen permanent fjernes fra systemet - sammen med eventuelle kommentarer.

--

Spm.: Kandidaten min har lastet opp en Word-fil, kan jeg fremdeles kommentere i besvarelsen på samme måte?

Svar: Nei, for oppgaven filopplastning er det eneste støttede formatet for kommentarer PDF. Du kan likevel legge til generelle kommentarer på oppgaven.

--

Spm.: Kan jeg legge til kommentarer direkte på en PDF med skisser/håndtegninger og håndskrevet tekst? 

Svar: Nei, men du kan legge til kommentarer på oppgavetittelen og legge til generelle kommentarer. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
11 av 15 syntes dette var nyttig