Send meldinger til kandidater

Tilgjengelig for eksamensvakter, stedansvarlige og hovedansvarlig.

Send en direktemelding til en eller flere kandidater. Meldingen vises umiddelbart på kandidatens skjerm  hvis kandidaten holder på. Bruk søkefunksjonen image-0.png eller filtrer image-1.png for å finne en spesifikk gruppe kandidater.

  • Maks 1500 kandidater kan motta en melding i én sending.
  • Meldingen vil bare sendes en gang, og vi kan foreløpig ikke tilby kvitteringer på mottatte eller leste meldinger til personen som sendte meldingen.
  • Sendte meldinger finnes i prøvens hendelseslogg. Loggen inneholder tidspunkt, hvem som sendte meldingen, innholdet i meldingen og hvilke kandidater meldingen ble sendt til. 
  • Meldinger vil forbli i kandidatens meldingssenter, på tvers av alle prøver. Et tips er å nevne hvilken prøve den spesifikke meldingen gjelder for å unngå senere forvirring. Navnet på prøven blir ikke automatisk lagt til meldingen, kun et tidsstempel. 
Merk: Kandidatene må være online og holde på for å motta meldinger umiddelbart. Hvis en melding sendes når kandidaten ikke er online, vil meldingen levert når de går inn i dashboard.

 

Instruksjoner

Send en melding til én enkelt kandidat

1. I Monitor, velg en kandidat og trykk Send melding

Send_melding_NO.png

2. Legg til emnetekst og skriv deretter meldingen i meldingsboksen. Trykk send.

3. Meldingen vises umiddelbart på kandidatens skjerm hvis kandidaten holder på:

Melding_2_NO.png

 

Send en melding til flere kandidater

1. I Monitor, bruk søkefunksjonen image-0.png øverst på kandidatlisten eller filtrer image-1.png øverst i høyre hjørne for å finne en spesifikk gruppe kandidater.
Meldingen vil bli sendt til alle kandidater i det gjeldende filteret, maks 1500 kandidater, så sørg for at bare kandidatene meldingen er ment for vises.

2. Øverst, ved siden av kandidattellingen, trykk på nedtrekksmenyen. Deretter Send melding til alle. 

Send_melding_3_NO.png

3. Legg til emnetekst og skriv deretter meldingen i meldingsboksen. 
Meldingen vises umiddelbart på kandidatenes skjermer hvis kandidatene holder på (i dette eksempelet - alle 3 kandidatene)

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
6 av 10 syntes dette var nyttig