Legg til ekstratid for kandidater

Tilgjengelig for Hovedansvarlig og Stedansvarlig.

Denne funksjonaliteten tillater ekstra tid for individuelle kandidater og for kandidatgrupper.

Insident Ekstratid kan legges til etter at prøven er aktivert.

Hovedbruken er hvis visse hendelser oppstår under prøven, slik som nettverksproblemer, dataproblemer eller andre situasjoner der kandidaten trenger ekstra tid.

Planlagt ekstratid kan gis når som helst, inkludert før prøven er aktivert.

Ekstratid måles i minutter. Hvis kandidaten skal ha 2 timer med ekstratid, legges tiden til som 120 minutter. For prøver med lengre varighet, som hjemmeeksamen, kan ekstratid være lengre. To dager, 48 timer, er 2880 minutter.

Ekstratiden telles fra prøvens sluttid. Hvis prøvens sluttid er 13:00 og kandidaten har 30 minutter ekstratid, vil prøvens sluttid for den kandidaten være 13:30.

For kandidater med individuelle frister, telles ekstratiden fra den individuelle fristen og ikke prøvens sluttid.

Ekstratid i gruppeprøver:

Ekstratid kan legges til gruppen og den vil gjelde for alle kandidatene i gruppen.

Hvis en kandidat har planlagt ekstratid lagt til før gruppen opprettes, vil ekstratiden også gjelde for gruppen.

Begrensninger:

Planlagt ekstratid kan ikke legges til i Inspera for prøver som er koblet til et eksternt system. Bruk insident ekstratid i stedet, eller sett planlagt ekstratid i det eksterne systemet.

 

Instruksjoner

1. I kandidatlisten eller monitor, velg kandidaten, og velg type ekstratid fra menyen.

ekstratid1.PNG

Alternativt, plasser markøren på en kandidat og så vil Flere-alternativet vises på høyre side.

 

2.  Når du velger ekstratid, vil du få tre alternativer:

ekstratid2.PNG

  • Legge til ekstratid: skriv inn antall minutter du vil legge til. Hvis det allerede er gitt ekstratid til kandidaten, vil antall minutter du legger inn legges til den originale ekstratiden.
  • Trekke fra ekstratid: hvis det legges til for mye ekstratid, skriv inn antall minutter du vil trekke fra for å gjøre den totale ekstratiden riktig.
  • Sett tid: sett det totale antallet ekstra minutter kandidaten skal få. Hvis ekstratid er allerede gitt til kandidaten, vil det overstyre den originale verdien.
Merknad: Incident og planlagt ekstratid er separate, å endre en av dem vil ikke påvirke den andre. Det er mulig å ha både planlagt ekstratid og insident ekstratid lagt til for en kandidat. Hvis en kandidat allerede har 60 minutter planlagt ekstratid, og du legger til 15 minutter insident ekstratid, vil kandidaten ha totalt 75 minutter ekstratid.
Velg en av de tre og legg inn antall minutter. Trykk Oppdater.

En bekreftelsesmelding vil vises øverst i vinduet og en hendelse vil legges til loggen. Ekstratiden vil være synlig i ekstratid eller incident ekstratid kolonnen i kandidatlisten.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig