Forfatte en muntlig prøve

Muntlig prøve settes opp på samme måte som alle andre prøver. Når hovedansvarlig skal opprette en muntlig prøve, må valget Muntlig eksamen hukes under Generelle innstillinger i prøveoppsett-fasen. 

Muntlig_pr_ve_NO.PNG

Den eneste forskjellen med en muntlig prøve, er oppgavesettet som brukes i prøven.

 

Oppgavesett for en muntlig/praktisk prøve

Inspera Assessments muntlige oppgavetype er for muntlige eller praktiske prøver hvor kandidaten ikke trenger å levere et produkt. Oppgavetypen tillater hovedansvarlig å distribuere lenker til hvilket som helst videokonferansesystem som institusjonen foretrekker, samt distribuere instruksjoner for den muntlige prøven til hver kandidat og sensor. Ved å bruke denne oppgavetypen, er det mulig å gjøre all administrasjon (planlegging, håndtering av kandidater og sensorer, i tillegg til tilbakemeldinger) digitalt for muntlige/praktiske prøver.

For å lage et oppgavesett for en muntlig eller praktisk prøve, opprett et oppgavesett og legg til en eller flere spørsmål av muntlig type.

Merk: Et oppgavesett som skal brukes i en muntlig eller praktisk prøve kan ikke inkludere andre oppgavetyper, bare den muntlige typen. 

Dersom man ved en feiltakelse skulle velge et oppgavesett som inneholder andre oppgavetyper enn muntlige, vil man få en advarsel om dette:Muntlig_eksamen_NO_2.PNG

Informasjon: Kandidatene vil ikke logge inn på Inspera Assessment for denne vurderingstypen.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig