Kandidathandlinger i Monitor

Monitorhandlinger

Brukere med utvidet tilgang vil ha alle disse handlingene tilgjengelige.

Merknad: Denne artikkelen beskriver alle tilgjengelige handlinger uavhengig av brukerrolle. Listen er kanskje ikke fullstendig ettersom handlinger kan være koblet til en spesifikk funksjonalitet.  Disse handlingene vil være forklart i relevante artikler for funksjonaliteten. 

 

1. Alltid tilgjengelige handlinger

 • Publiseringsbegrensninger
  • Merk at dette ikke har noen reell innvirkning annet enn et datooppsett, som brukes av tredjepartsintegrasjoner for å avgjøre når en avhandling kan publiseres. 
  • Verdien inkluderes i API output
  • Feltet kan brukes for andre formål, men har ingen funksjonalitet knyttet til seg
 • Be om begrunnelse/kanseller forespørsel
  • Bare hvis administrasjon av begrunnelser er aktivert

2. Før prøven aktiveres (alle kandidater inaktive) 

 • Aktiver/deaktiver stavekontroll
 • Slett kandidat
  • Gjelder kun for Inspera Assessment prøver
 • Legg til/trekk fra planlagt ekstra tid
 • Sett eller fjern flagg
 • Publiseringsbegrensninger

 

3. Etter aktivering og under vurdering

3.1 Inaktive kandidater

 • Send melding
 • Aktiver / deaktiver stavekontroll
 • Legg ved fil
  • Automatisk merker kandidatstatus som Levert
 • Slett kandidat
  • Gjelder kun for Inspera Assessment prøver
 • Legg til / trekk fra planlagt ekstra tid
 • Legg til / trekk fra insident ekstra tid
 • Frita fra sikkernettleser
 • Sett møtt / ikke møtt
 • Flagg / fjern flagg
 • Sett ID bekreftet / ID avvist
 • Last opp besvarelse
  • Automatisk merker kandidatstatus som Levert

 

3.2 Kandidater holder på

 • Pause / opphev pause
 • Send melding
 • Aktiver / deaktiver stavekontroll
 • Legg til / trekk fra insident ekstra tid
 • Frita fra sikker nettleser
 • Sett møtt / ikke møtt
 • Flagg / fjern flagg
 • Sett ID bekreftet / ID avvist
 • Last opp besvarelse
  • Automatisk merker kandidatstatus som Levert


3.3 Kandidater har levert

 • Åpne / stenge for ny innlevering
 • Send melding
 • Legg ved fil
 • Se besvarelse
 • Last ned og skriv ut
 • Angi møtt / ikke møtt
 • Flagg / fjern flagg
 • Sett ID bekreftet / ID avvist
 • Vis resultater
  • Prøven må være klar for vurdering
 • Rediger begrunnelse
  • Gjelder kun for sensorer

 

4. Etter prøven er avsluttet

4.1 Kandidater har levert

 • Åpne / stenge for ny innlevering
 • Send melding
 • Legg ved fil
 • Se besvarelse
 • Last ned og skriv ut
 • Angi møtt / ikke møtt
 • Flagg / fjern flagg
 • Sett ID bekreftet / ID avvist
 • Vis resultater
  • Prøven må være klar for vurdering
 • Rediger begrunnelse
  • Gjelder kun for sensorer

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
6 av 9 syntes dette var nyttig