Eksporter resultater

Det er mulig for hovedansvarlig å eksportere resultater fra en prøve. Formatet til filen er JSON, og den er tilgjengelig for nedlasting fra prøvens hovedside. 

Informasjon: Denne funksjonen er bare synlig hvis den er aktivert for institusjonen din. For å aktivere denne funksjonen, vennligst ta kontakt med Inspera Service Desk.

Når en prøve er fullført, vil det være mulig for hovedansvarlig å generere eksporten fra prøveoversikten. 

mceclip0.png

Den genererte eksporten vil da være tilgjengelig for nedlasting som en .json-fil. Den eneste forutsetningen for å generere eksporten av resultater er at prøvens slutttid er passert. Prøven trenger ikke å bli vurdert for at resultateksporten skal genereres. 

Det er mulig å generere denne eksporten igjen hvis ny informasjon er tilgjengelig, som hvis en kandidat har levert eller fått en ny mulighet til å levere. 

mceclip1.png

 

Begrensninger:

Inspera utfører ikke noen behandling av filen, men den kan behandles av annen programvare for å sende ut mer håndterbar data. Noen bruker Excel, og noen programmerer sin egen behandling av json-filen. 

Noen oppgavetyper er ikke egnet for denne eksporten, hovedsaklig Feltvalg og liknende oppgavetyper der utdataene er en koordinat som forteller playeren hvordan den skal vise svaret. Responsen vil fortsatt være en del av eksporten, men brukervennligheten er begrenset. 

  

Eksporten inneholder følgende informasjon for hver kandidat: 

  • Start og sluttid
  • Minutter brukt på hver oppgave
  • Svar gitt på hver oppgave
  • Mulige poeng for hver oppgave
  • Automatiske poeng oppnådd på oppgaver
  • Manuelle poeng gitt på oppgaver

 

Åpne og lese .json-filer

Informasjonen i resulatet av eksporten kan leses ved å bruke Notepad++ (kun Windows), men annen programvare kan også brukes til å lese dataene.

Her er en rask guide til hvordan du kan gjøre dataene enklere å lese ved å bruke Notepad++.

  1. Last ned Notepad++, den nyeste versjonen anbefales alltid.
  2. Åpne Notepad++ og velg plugins -> plugins admin... -> Søk etter json -> velg JSON Viewer og installer den.
  3. Eksporter og last ned resultateksporten fra prøven og åpne den med Notepad++.
  4. Åpne fanen i Notepad++ som inneholder dataene, velg plugins -> JSON Viewer -> Format JSON.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 6 syntes dette var nyttig