Eksportere poeng og karakterer til CSV

Tilgjengelig for hovedansvarlig.

Hovedansvarlig kan eksportere poengene for alle kandidater og oppgaver i en prøve til en CSV-fil. Lenken til eksporten er tilgjengelig fra kandidatlisten i vurdering.

csv1.PNG 

 

1. Trykk på alternativet fra nedlastningsmenyen og trykk så på Generer eksport.

csv2.PNG

2. En csv-fil vil genereres. Trykk på last ned .csv-filknappen for å laste ned.

Karakterene vil bare være tilgjengelig når vurderingen er fullført. Hvis du ønsker en annen eksport senere, trykk Regenerer eksporter for å laste ned en ny versjon med oppdatert data.

csv3.PNG

Filen kan åpnes i Excel eller et Google-ark ved å importere data fra filmenyen. Sørg for å velge komma som feltavgrenser. 

Nedenfor er en eksempelprøve med to kandidater og fire spørsmål, en manuelt vurdert og en automatisk vurdert. Endelig karakter er ikke inkludert fordi vurdering var ikke fullført på det tidspunktet eksporten ble generert.

image-3.png

 

 

Kolonner i .csv filen inkluderer:

CandidateExternalId

Kandidat-ID for kandidaten

UserID

Intern Inspera bruker-ID for kandidaten (ikke kandidat-ID)

QuestionNo

Oppgavene vil være nummerert som de er i prøven, for eksempel alfanumerisk. Oppgavetypene dokument og skjema er ekskludert.

QuestionId

Intern Inspera-ID for oppgaven

EvaluatorUserId/Username

Hvis oppgaven vurderes manuelt vil bruker-ID og brukernavnet til sensoren vises i disse kolonnene, ellers vil det bare være tomt/null.

Prøver med arbeidsflyt individuelle poeng og karakterer: Hvis mer enn en sensor har vurdert oppgaven vil hver sensor vises i en egen kolonne.

Prøver med arbeidsflyt delt poenggiving: Bruker-ID vil bli erstattet med en arbeidsgruppe-ID og ID til individuelle sensorer inkluderes ikke.

ManuallyGradedScore

Manuelt vurderte poengsummer vises her, og verdien vil være tom/null for automatisk vurderte oppgaver.

I tilfellene hvor en sensor har overstyrt en automatisk vurdert oppgave vil denne kolonnen inneholde verdien av den overstyrte poengsummen. 

AutoGradedScore

For automatisk vurderte oppgave vil denne kolonnen vise den beregnede poengsummen.

FinalGrade

Kolonnen vil være tom frem til prøven er vurdert med endelig karakter.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig