Kandidatliste - Legge til lokasjonsinformasjon for kandidater

Tilgjengelig for hovedansvarlig.

Informasjon om kandidatenes fysiske lokasjon (rom og bygning) kan legges til kandidatlisten.

Lokasjonsinformasjon kan legges til manuelt i kandidatlisten i Inspera. Det er to separate felt; ett for bygning og ett for rom. Dette er nyttig hvis kandidatene for en prøve er plassert i forskjellige rom i samme bygning eller til og med i forskjellige bygninger. Ingen av feltene er påkrevd, så du kan velge å bruke begge, eller bare ett av dem.

Det er også mulig å legge til rom og bygning i en CSV-import av kandidater.

For prøver opprettet via API eller en integrasjon med et eksternt system, kan dette bli lagt til i kildedata og bli automatisk oppdatert i Inspera.

Å ha denne informasjonen lagt til kandidaten er en forutsetning for å bruke funksjonaliteten for å begrense eksamensvakter til rom.

 

Hvordan legge til rom- og bygningsinformasjon i Monitor

1. Åpne kandidatlisten i prøven og velg kandidaten(e) du ønsker å legge til lokasjonsinformasjon for.lokasjon-no.PNG

2. I handlingsfeltet, velg Lokasjon. Legg til bygning og/eller rom og trykk Oppdater. Informasjonen du legger til vil overskrive eksisterende lokasjoner for valgte kandidater. 

For å se bygningen og rommet lagt til kandidatene må du åpne kolonnene i kandidatlisten. 

Hvordan legge til rom- og bygningsinformasjon i en CSV-import.

Merknad: Dette gjelder bare SSO-kandidater.

Følg instruksene i denne artikkelen om kandidattyper.

Formatet for CSV-filen er som følger: 

Kandidat-ID, SSO bruker-ID, ekstratid, Bygningsnavn, Romnavn

Begrensninger:

Bygning og rom kan ikke bli lagt manuelt til kandidater på prøver som er koblet til visse eksterne systemer, f.eks. FS. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig