Designinnstillinger i oppgavesett

Tilgjengelig for Forfatter

Forfatteren kan bestemme designinnstillingene for et oppgavesett ved å velge "Design" nederst i oppgavesettet i redigeringsmodus.

qsdesign.PNG

Dette vil vise en forhåndsvisning av oppgavesettet sammen med forskjellige alternativer i panelet til høyre.

Merknad: Disse innstillingene kan overskrives av hovedansvarlig i prøveinnstillingene. Hvis forfatter og hovedansvarlig ikke er samme person, kan hovedansvarlig redigere disse innstillingene i henhold til egne retningslinjer.

Sidepanelet til høyre vil først vise metainformasjon - tid og dato for siste oppdatering, antall oppgaver og maksimum poengsum. Etter det er det flere alternativer for hvordan du vil at prøven skal se ut for kandidatene.  Disse alternativene vil også la deg legge til eller fjerne noen funksjoner for kandidatene. Denne artikkelen vil beskrive de forskjellige alternativene.

 

Innstillinger

Oppgavenummerering: Dette bestemmer hvordan navigasjonslinjen vil vises. For oppgavesett med seksjoner kan dette være en nyttig innstilling for å gi kandidatene en bedre oversikt over forskjellige seksjoner. Tre alternativer er tilgjengelig.

mceclip1.png

 1. Skjul navigeringsfelt: Dette vil skjule linjen som ble vist i forrige steg. Kandidaten vil fortsatt ha muligheten til å navigere frem og tilbake i prøven, og hvis innholdsfortegnelse er aktivert kan kandidaten også bruke dette for å navigere. 

 2. Deaktiver naviger tilbake-knapp: Du kan aktivere dette alternativet hvis du vil forhindre at kandidatene går tilbake til en tidligere oppgave. Det er viktig å også skjule navigeringsfeltet og innholdsfortegnelsen, hvis disse er aktive kan kandidaten navigere ved å bruke disse i stedet.
  Merk: Dette er bare anbefalt for prøver i nedlåst modus. I åpne prøver kan kandidaten starte prøven på nytt og dermed også gå gjennom oppgavene på nytt.

 3. Innholdsfortegnelse: Viser en innholdsfortegnelse som prøvens første side. Det vil også være tilgjengelig på navigasjonslinjen for enkel tilgang. Les mer om innholdsfortegnelse i oppgavesett.

 4. Skjul oppgavetittel: Noen forfattere bruker oppgavenavn som ikke er beregnet for kandidatene. Hvis det er tilfelle vil dette alternativet skjule oppgavenavnene for kandidatene.

 5. Vis seksjoner i innholdsfortegnelsen: Hvis oppgavesettet består av flere seksjoner vil dette alternativet bestemme om kandidaten kan se seksjonsnavn i innholdsfortegnelsen. Dette anbefales generelt for innholdsfortegnelse.

 6. Aktiver flagging: Dette vil vise et lite klikkbart flagg øverst i hver oppgave. Hensikten er å gi kandidatene en metode for å flagge oppgaver de måtte ønske å gjennomgå før de leverer. Hvis kandidaten flagger en oppgave vil flagget vises på den tilsvarende posisjonen i navigasjonslinjen.
  Flagget lagres bare i den aktive økten, så hvis kandidaten forlater prøven og går inn på nytt vil eventuelle flagg være fjernet. 

 7. Tillat kandidater å markere tekst: Dette alternativet lar kandidatene markere tekst i seksjonsdokumentet. Oppgavesettet må settes opp for å bruke en seksjonlayout med stimulus for at dette skal ha praktisk nytte. Tekst i selve oppgaven eller i en PDF-fil kan ikke merkes. Dette alternativet er ikke standard og krever aktivering. Kontakt Service Desk for mer informasjon.

 8. Maksimum poeng per oppgave: Dette vil vise maks oppnåelige poeng for hver oppgave for kandidaten. Kandidaten kan ikke sjekke sitt eget svar før levering, sjekk svar-funksjonen er bare tilgjengelig for forfatteren for verifiseringsformål. 

 9. Vis veiledning for interaksjon: Viser en "hjelp"-knapp på spørsmål der det brukes dra-elementer. Dersom kandidaten klikker på denne vil det vises en kort forklaring på hvordan kandidaten kan bruke tastaturen til å flytte dra-elementene rundt på skjermen. 

 10. Vis fremdriftsindikator: La kandidater se egen fremdrift i prøven via fremdriftsindikatoren. Spesielt nyttig dersom 'naviger tilbake knappen' er deaktivert.

 11. Vis advarsel ved navigasjon bort fra en side som inneholder ubesvarte oppgaver: En advarsel vil vises dersom kandidaten prøver å navigere bort fra et spørsmål som ikke har blitt besvart. Spesielt nyttig dersom 'naviger tilbake knappen' er deaktivert.

  Merk: Denne funksjonaliteten fungerer ikke på Chromebook, og er heller ikke kompatibel med Oppgavetype - Kompilering.

 12. Marker neste-knapp når alle oppgaver på en side er besvart: Når alle oppgaver på en side er besvart markeres dette ved at 'neste-knappen' rister litt for å vise at kandidaten er klar til å gå videre til neste spørsmål. 

Sekvensielt:

design3sequential.PNG

Hvis det er mange oppgaver så vil oppgavenummere ikke vises på navigeringsfeltet direkte. De vil isteden vises når musepekeren holdes over. 

Alfanumerisk og seksjoner:

design3alphanumeric.PNG

Numerisk og seksjoner:

design3numeric.PNG

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
9 av 14 syntes dette var nyttig