Individuell sluttid

Merk: Denne funksjonen er inkludert, men krever aktivering

Individuell sluttid er et valgfritt kandidatfelt som kan bli redigert i kandidatlisten i prøven og i monitor. Det kan forenkle administrasjonen av prøver hvor kandidatene har separate frister, slik som avhandlinger. Det kan også brukes som et alternativ til ekstra tid i tilfeller der det er mer fornuftig å sette en spesifikk leveringsfrist direkte i stedet for å beregne ny leveringsfrist i minutter eller timer basert på normert sluttid.

Slik fungerer det

Informasjon: Norske kunder som har prøver med aktiv kobling til FS, vil ikke se felt for Individuell sluttid i Inspera.
Individuell sluttid må settes i FS i feltene "Utsatt frist" eller "Innleveringsfrist" for den aktuelle kandidaten. Individuelle frister satt i FS vil synkroniseres kontinuerlig, også etter at prøven har startet

Når individuell sluttid er definert for en kandidat, overstyrer denne normert sluttid for kandidaten. Det gjelder også hvis individuell frist settes til før prøvens ordinære sluttid, for kandidaten vil den individuelle fristen være gjeldende uansett. Ved automatisk innlevering leveres likevel ikke besvarelsen før prøvens normerte sluttid har passert, og det er først da vurderingen kan starte. 

Hvis individuell sluttid ikke er angitt (eller fjernet), gjelder normert sluttid som normalt. Eventuell planlagt ekstra tid og/eller insident ekstratid legges til individuell sluttid. Å redigere individuell sluttid vil ikke påvirke ekstra tid, denne legges uansett til den totale tiden. For å sette/redigere individuell sluttid, merk en kandidat i listen og velg Individuell sluttid fra handlingsmenyen. Du vil da få muligheten til å sette dato og tidspunkt:

IDD-set.PNG

 

For prøver med innstillingen for automatisk innlevering aktivert, kan den individuelle tidsfristen ikke bli satt til mer enn 5 måneder etter ordinær sluttid.

Et blått informasjonsfelt vil være synlig på forsiden av prøven dersom det finnes kandidater med individuell sluttid. Klikk på vis i monitor for å se kandidatene som har individuell sluttid.

IDD-front.PNG

 

Ny kolonne for individuell sluttid finnes i kolonnevelgeren (høyre), og nytt tidsfilter for individuell sluttid finnes under Flere filtre.

IDD-mon.PNG

 

Spesielt for gruppeprøver

Individuell sluttid kan også bli brukt i gruppeprøver. Den siste tidsfristen innen gruppen blir fristen for alle medlemmene og oppdateres automatisk når medlemmer med egne frister blir lagt til eller fjernet. I prøver med automatisk innlevering aktivert, blir besvarelser automatisk levert når den individuelle sluttiden har passert.

 

Å ta en prøve med individuell sluttid

Gitt at en kandidat har en individuell sluttid definert, erstatter dette tidstempelet normert sluttid i studentens dashboard og under prøven.
Ingen andre visuelle endringer synes.

IDD-kand.PNG

Individuell sluttid i studentens dashboard

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 6 syntes dette var nyttig