Kolonner i Monitor

Monitor-modulen lar deg få direkte innsikt i kandidatens fremdrift og status. Du kan også velge mellom en rekke handlinger. Hovedansvarlig, stedsansvarlig, eksamensvakt og sensorer har tilgang til Monitor-modulen. 

 

Tilgjengelige kolonner

I listevisningen har du tilgang til et utvalg kolonner med informasjon. Legg merke til at ikke alle roller har tilgang til all informasjon. Dette er en uavkortet liste sett som hovedansvarlig med utvidet tilgang.  

 

Kolonne

Beskrivelse

1. kolonne (ikke navngitt)

Indikerer innleveringsstatus:

 • Advarselstrekant - kandidaten mistet internettforbindelsen på et tidspunkt under prøven
 • Grønn hake - kandidaten har levert
 • Tomt - ikke sendt, ingen offline-episoder

ID

Valgt kandidat-ID

Status

Viser status på kandidatforbindelsen. Online/Inaktiv. 

Fremdrift

Indikerer kandidatens fremdrift:

 • Inaktiv
 • Dashboard
 • Klar
 • Holder på
 • Pauset
 • Levert
 • Levert blankt
 • Avbrudd

Advarsel

Viser advarsler (Kun for prøver med varighet mindre enn 24 timer):

 • Nettverksfeil
 • Offline
 • Ny pålogging med sikker webleser

Minutter brukt

Antall minutter siden prøven ble startet av kandidaten, til punktet de klikker på send inn, eller prøvetiden er over.

Minutter gjenstårScreenshot_2021-07-09_092805.jpg

Hvor mange minutter kandidaten har igjen på prøven

Type

Prøvetype:

 • Åpen 
 • Sikker nettleser

Prøve

Navnet på prøven

Starttid prøve

Startdato og tid

Prøvestatus

Status på prøven:

 • Opprettet
 • Planlagt
 • Aktiv
 • Avsluttet
 • Vurdering pågår
 • Vurdert

Sluttid prøve

Sluttdato og -tid

Besvarelse lagret

Tidsstempel for sist lagrede versjon av besvarelsen

Starttid kandidat

Tidsstempel for når kandidaten startet prøven

Besvarelse levert

Tidsstempel for når kandidaten leverte besvarelsen

Gruppenavn

Navn på gruppen for gruppeeksamen

Ekstratid

Planlagt ekstratid (minutter)

Insident-ekstratid

Insident-ekstratid (minutter)

Ny levering

Vises hvis det er åpnet/lukket for ny innlevering

ID-kontroll

Status på ID-kontroll:

 • ID ikke kontrollert
 • ID bekreftet
 • ID avvist

Oppmøte

Status på kandidatoppmøte:

 • Ikke satt
 • Ikke møtt
 • Møtt

Rom

Informasjon om hvilket rom kandidaten befinner seg på

Bygning

Informasjon om kandidatens lokasjon

Oppgavesett

Oppgavesettet brukt i prøven

Hovedansvarlig

Navnet til hovedansvarlig på prøven

Stavekontroll

Status på stavekontroll:

 • Aktivert
 • Deaktivert

Vurderingsform

Informasjon fra eksternt system (krever integrering med eksternt system)

År - semester

Informasjon fra eksternt system (krever integrering med eksternt system)

Karakterer overført

Vises som aktivert hvis sluttkarakteren er overført til et tilkoblet eksternt system, og deaktivert hvis ikke

Kommisjon

Navn på tildelt kommisjon

Autentiseringstype

Navn på autentiseringstype, vanligvis den spesifikke SSO-leverandøren. Feide, Google, MSADFS.

Flagget

Viser om en kandidat er flagget.

Båndlagt til

Dato for tillatt publisering av besvarelse, vanligvis en avhandling som er begrenset i en periode. 

Besvarelse

Viser om besvarelsen er tilgjengelig, eller tidsstempel for når kandidaten valgte å fjerne besvarelsen. 

Kolonnen vil bare inneholde informasjon hvis denne funksjonen er aktivert på prøven. 

 

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig