Oppgavetype - Sant/Usant

Oppgavetype_su_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å velge enten sant eller usant.

Sant/usant er en oppgavetype hvor kandidatene skal svare på oppgaven ved å markere ett av alternativene sant eller usant. Det er også mulig å endre navnene på alternativene, for eksempel gutt / jente.

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Santusant_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette inn flere interaksjonselementer. Oppgavetype_su_3_NO.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Oppgavetype_su_4_NO.png

1. Instruksjon: Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  "Velg et alternativ" er satt som standard.

2. Alternativer:  Hvis ønsket - oppdatere teksten for hvert av alternativene. "Sant" og "Usant" er satt som standard.

Merk: Denne oppgavetypen er låst til to alternativer. Bruk oppgavetypene Flervalg (ett svar) eller Flervalg (flere svar) hvis du ønsker å ha et annet antall alternativer.

3. Innstillinger: Mulighet til å sette øvre og nedre poenggrense, samt velge hvordan alternativenes rekkefølge skal vises for kandidatene. 

  • Øvre og nedre poenggrense: Kan settes for hvert interaksjonselementet. Verdien her vil overstyre poenginnstillingene satt for oppgaven som helhet. Les mer om dette i artikkelen om avansert poenggiving.
  • Alternativer i tilfeldig rekkefølge: Lar deg velge om kandidatene skal få forskjellig rekkefølge på alternativene. 

4. Ekstern identifikator: For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

 

Forhåndsdefinert tilbakemelding per alternativ (krever aktivering)

Oppgavetypen støtter en forhåndsdefinert tilbakemelding som vil bli synlig for kandidatene sammen med at de får tilgang til besvarelsen etter innlevering. Dette stilles inn av hovedansvarlig

Valget om å skrive tilbakemeldinger finnes under Alternativer i de spesifikke alternativene for oppgaven. Trykk på Tilbakemelding under et alternativ for å skrive en tilbakemelding. 

Les mer om forhåndsdefinert tilbakemelding.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig