Oppgavetype - Flervalg (flere svar)

Oppgavetype_MQR_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaver med flere alternativer og ett eller flere svar.

Flervalg (flere svar) er en oppgavetype hvor kandidatene skal svare på oppgaven ved å markere ett eller flere alternativ. Alternativene kan være ren tekst, rik tekst, lyd eller bilder.

Det finnes for tiden kjente feil i oppgavetypen. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Flervalg_flere_svar_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgavetekst.

2. Skrive oppgaveteksten i LaTeX-modus. Legge til formler (LaTeX), filer, tabeller, lenker, bilde, PDF, lydklipp og/eller videoklipp i oppgaveteksten.

Se eksempel på bilde satt inn i oppgaveformuleringen under 2. Alternativer.

3. Sette inn flere interaksjonselementer ved å trykke +Sett innOppgavetype_MQR_3_NO.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen. Oppgavetypen Flervalg (flere svar) har følgende spesifikke alternativer:

 1. Instruksjon
 2. Alternativer
 3. Innstillinger
 4. Ekstern identifikator (beskrives nærmere i Generelle alternativer for oppgaver).

Oppgavetype_MQR_4_NO.png

 

1. Instruksjon

Skriv en instruksjonstekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet over alternativene.  "Velg ett eller flere alternativer" er satt som standard.

 

2. Alternativer

Oppdater svaralternativ ved å velge type svaralternativer, skrive tekst og sette riktig(e) svar. 

Merk alle riktige svar/alternativer ved å hake av på venstre side av alternativet. Grønn hake = riktig svar.

Flere alternativer kan legges til ved å trykke Legg til svaralternativ. Ønsker du å fjerne et alternativ, trykker du på krysset i hjørnet ved siden alternativet.

oppgavetype_MQR_5_NO.png

(1) Velg mellom fire typer alternativer: Tekst (ren tekst), LaTeX, bilder og lyd. De forskjellige typene kan ikke kombineres i ett og samme interaksjonselement.

 • Ren tekst kan formateres ved å klikke på Rik tekst som er tilgjengelig under hvert alternativ. LaTeX aksepteres som input når du trykker på Sigma-knappen. Alternativene i eksemplet over er skrevet i rik tekst. For å endre tekst alternativer som er skrevet i rik tekst, trykk Rediger.
 • Bilder som alternativer vil automatisk bli skalert til en bredde på 150 piksler, men kan manuelt endres.
 • Lydfil legges til ved å trykke på Legg til lydfil (mp3).  Fullfør alternativet ved å legge til tekst.

(2) Layout av alternativer: Velg mellom stående- eller liggende layout på alternativene. Stående layout er standard. Liggende layout vil se slik ut:

oppgavetype_MQR_6_NO.png

 3. Innstillinger

Under Innstillinger kan man sette øvre og nedre poenggrense, samt velge hvordan alternativenes rekkefølge skal vises for kandidatene. 

 • Øvre og nedre poenggrense: Kan settes for hvert interaksjonselementet. Verdien her vil overstyre poenginnstillingene satt for oppgaven som helhet. Les mer om dette i artikkelen om avansert poenggiving.
 • Alternativer i tilfeldig rekkefølge: Lar deg velge om kandidatene skal få forskjellig rekkefølge på alternativene. 
 • Begrens antall valg: Dette valget forhindrer kandidaten i å velge flere svar enn det som er definert som riktig. Hvis to alternativer er riktige, kan kandidaten bare velge to alternativer.
Tips: Bekreft den automatiske poengsummen for oppgaven ved å svare på oppgaven i forhåndsvisning. Poengsummen kan ikke endres etter at prøven har startet.

 

Forhåndsdefinert tilbakemelding per alternativ (krever aktivering)

Oppgavetypen støtter en forhåndsdefinert tilbakemelding som vil bli synlig for kandidatene sammen med at de får tilgang til besvarelsen etter innlevering. Dette kan stilles inn av hovedansvarlig.

Valget om å skrive tilbakemeldinger finnes under Alternativer i de spesifikke alternativene for oppgaven. Trykk på Tilbakemelding under et alternativ for å skrive en tilbakemelding. 

Les mer om forhåndsdefinert tilbakemelding.

Kjente feil: 

 • Dersom oppgaven bruker bilde eller lyd som svaralternativer vil disse ikke være synlig i andre språkversjoner

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig