Oppgavetype - Utregning

Oppgavetype_utregning_1_NO.PNG

Manuelt vurdert oppgave

Oppgave besvares ved å skrive én eller flere linjer med tall og matematiske uttrykk. 

Utregning er en oppgavetype som lar kandidatene vise tankene sine (utregning) trinn for trinn gjennom prosessen med å løse et matematisk problem.  I oppgaven har kandidatene tilgang til en matematikkpalett med symboler og enkle formler. Det er også mulig å lage en egen matematikkpalett for å få den til å møte oppgavens spesifikke behov. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Utregning_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Oppgavetype_utregning_3_NO.png

Instruksjon: Skriv en instruksjonstekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  "Skriv ditt svar her" er satt som standard.

 

Kandidatopplevelsen

Oppgavetype_utregning_4_NO.png

I oppgaven kan kandidaten legge til (1), duplisere (2) og slette (3) rader. Kandidaten kan legge, duplisere og slette rader når som helst og hvor som helst i utformingen av besvarelsen. 

Oppgavetype_utregning_7_NO.png

Når kandidaten trykker på Sigma-symobolet til høyre i raden (4), får den tilgang til en matematikkpalett (formeleditor). Denne paletten består av to faner:

  Basic   Advanced
Oppgavetype_utregning_5_NO.PNG Oppgavetype_utregning_6_NO.PNG

Matematikkpaletten kan også tilpasses til å møte de spesifikke kravene i oppgaven. Les mer om å opprette og redigere matematikkpaletten

 

Tips: Hvis du ønsker å bruke Utregning og samtidig få svaret automatisk vurdert, er det mulig å for eksempel sette sammen Utregning og oppgavetypen Fyll inn matematikk i en Sammensatt-oppgave

Oppgavetype_utregning_8_NO.png

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig