Oppgavetype - Fyll inn tall

Oppgavetype_tall_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved at kandidatene skriver inn en tallverdi. 

Fyll inn tall er en oppgavetype hvor kandidaten kan svare på oppgaven ved å kun skrive et siffer eller en tallverdi. Dersom en kandidat bruker bokstaver, vil den få en feilmelding. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Fyll_inn_tall_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette inn flere interaksjonselementer (oppgaveelement) ved å trykke +Sett inn: mceclip1.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen. 

Oppgavetype_tall_4_NO.png

1. Riktige svar: I denne delen kan du definere riktig tallområde for løsningen. Hvis du ønsker at løsningen skal være ett enkelt tall, skriver du bare det samme tallet i nedre grense og øvre grense.

2. Innstillinger: Velg antall desimaler og lengde på interaksjonsfeltet.

  • Antall desimaler: Dette alternativet vil enten kutte kandidatens svar (hvis kandidaten har skrevet inn flere desimaler enn det forespurte), eller det vil legge til desimaler opp til maksimalt forespurt (hvis kandidaten har skrevet inn færre enn det forespurte)
  • Forventet lengde (tegn): Velg lengden på det valgte interasjonselementet. Lengden velges ved å skrive inn antall forventet tegn som kandidaten skal svare.
  • Begrens antall tillatte tegn til feltbredde: Setter maksimalt tillatt kandidatinput til samme lengde som inputbredden.
    Merk: Sørg for at dette er større eller likt antall tegn i det riktige svaret. Hvis det er kortere, vil det ikke være mulig for kandidaten å svare riktig.

3. Ekstern identifikator: For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig