Oppgavetype - Dra og slipp

Draogslipp_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å dra og slippe tekst eller objekter.

Dra og slipp er en oppgavetype hvor et antall dra-objekter skal dras over forhåndsdefinerte slippområder. Dra-objektene kan være bilder og/eller tekst. Slippområdet legges til som et bakgrunnsbilde, eller alternativt som et felt. 

Informasjon: Om man bruker iPad på prøver med denne oppgavetypen kan skjermen fryse dersom du roterer skjermen mellom horisontalt og vertikalt. Vi anbefaler derfor å deaktivere muligheten for dette under prøver med denne oppgavetypen.

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Draogslipp_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til blant annet rik tekst, filer, tabeller, lenker, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Draogslipp_3_NO.png

1. Instruksjon

Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  "Velg ett alternativ" er satt som standard.

 

2. Bakgrunn

Legg til et bakgrunnsbilde (jpg, png eller svg). Bakgrunnbildet bør ha formatet 620x400. 

 

3. Dra- og slippområder

 • Draområder: Legg til et draområde for hvert objekt. Draområdet kan være tekst og/eller et bilde. Bilder justeres automatisk til draområdet, men det anbefales at størrelsen på bildet er så nær som den faktiske størrelsen på området som mulig.  

Draogslipp_4_NO.png

     (A) Fjern et draområde ved å trykke på krysset ved det ønskede draområdet.

 • Slippområder: Legg til et slippområde. Slippområdene er markert med siffer, og størrelsen på områdene kan justeres. Det er mulig å ha flere eller færre slippområder enn draområder. Områdene legges til og fjernes på samme måte som ved draområder.

Koble dra- og slippområdene sammen:

 1. Trykk på dra-objektet som skal kobles til. En blå ramme vises rundt det valgte dra-objektet.
 2. Trykk på slippområdet som hører sammen med det valgte dra-objektet. Det samme dra-objektet kan være koblet til ett eller flere slippområder.
 3. Koblingen er opprettet og synliggjort som en grønn linje som forbinder dra- og slippområdene og legges til/fjernes ved å trykke gjentatte ganger på slippområdet.
 4. Trykk utenfor objektene for å fjerne fokus fra dra-objektet. Nå vil alle objektene og deres koblinger være synlige for hele oppgaven.
 5. Gjenta denne prosessen til alle dra- og slippområdene er definert.  

 

4. Innstillinger

 • Øvre og nedre poenggrense: Kan settes for hvert interaksjonselementet. Verdien her vil overstyre poenginnstillingene satt for oppgaven som helhet. Les mer om dette i artikkelen om avansert poenggiving.
 • Lås til rutenettet i redigering: Et rutenett vil dekke interaksjonselementet. Gjør det enklere for forfatteren å sette opp dra- og slippområdene. 
 • Fri plassering av draområder: En standardinnstilling hvor kandidatene selv må dra og slippe objektet innenfor det tilsvarende slippområdet. Hvis dette ikke er valgt vil objektet automatisk gå til riktig sted.
 • Marker slippområder: Områder der dra-objekter må slippes er avgrenset, og blir synliggjort for kandidaten. 
 • Anse oppgaven som ubesvart hvis alle dra-objekter ligger utenfor definerte slippområder: Hvis kandidaten ikke drar objektet innenfor et slippområde, vil det bli ansett som ubesvart. Merk at alle slippområder må anses som ubesvarte for at oppgaven i sin helhet skal anses som ubesvart. Poeng for ubesvart settes under Generelle alternativer i oppgavens redigeringsmodus. 
 • Høyde på interaksjon: Endre høyde på interaksjonselementet. Standard er 400p (anbefalt høyde). I tilfelle høyden må økes for å legge til rette for flere elementer, anbefales det at oppgaven forhåndsvises og testes nøye for å forsikre god kandidatopplevelse. 

Screenshot_2020-07-29_at_16.00.40.png

Bildet over viser kandidatopplevelsen med innstillingen "Marker slippområder". Ved å velge denne innstillingen får kandidatene muligheten til å se hvilke områder som de kan dra objektene til.

Tips: Forsikre deg at oppgaven fungerer som tiltenkt ved å forhåndsvis oppgaven og test riktig(e) svar. Poeng og riktige svar kan ikke endres etter at prøven har startet. 

 

 

5.  Ekstern identifikator

 For informasjon om ekstern identifikator, se generelle alternativer for oppgaver.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig