Seksjoner i oppgavesett

Inspera Assessment støtter bruk av seksjoner i oppgavesett og tilbyr en rekke innstillinger for seksjoner. 

En seksjon er definert som en gruppe oppgaver i et oppgavesett.

 

Generelle alternativer for seksjoner

Seksjoner_1_NO.png

De tre første alternativene i en seksjon er:

 • Endre navn på seksjonen
 • Slett seksjon
  • Oppgavene blir ikke slettet av dette, de blir bare fjernet fra oppgavesettet og kan legges til senere igjen
 • Dra og slipp for å flytte seksjonen i oppgavesettet

 

Seksjonsoppsett

Informasjon: Denne funksjonen krever aktivering og er kanskje ikke tilgjengelig for institusjonen din. Kontakt din lokale superbruker for å sjekke tilgjengeligheten. 

I seksjonsoppsettet bestemmer du hvordan oppgavesettet skal vises for kandidatene. Standardoppsettet er en oppgave per side. Du kan også legge til seksjonsdokument. Det er en side/tekstområde som vises til venstre eller øverst for hver oppgave i seksjonen.

For å aktivere seksjonsoppsett, klikk på seksjonsoppsett-verktøyene:

Seksjon_2_NO.png

Du vil da få noen alternativer for hvordan seksjonene kan presenteres:

 • Standard - En side pr. oppgave
 • Standard - Med venstrejustert seksjonsdokument
 • Vertikal visning - Alle oppgaver på samme side
 • Vertikal visning - Med venstrejustert seksjonsdokument
 • Vertikal visning - Med seksjonsdokument øverst

Seksjon_3_NO.png

Forfatter av oppgavesettet kan endre størrelsen på layouten til sideoppsettene, Standard og Vertikal visning, med venstrejustert seksjonsdokument. Det er også mulig å la kandidatene skalere seksjonsdokumentet. Disse innstillingene kan bekreftes i forhåndsvisning av oppgavesettet.

Merk: Vertikal visning med seksjonsdokument øverst er bare egnet til seksjonsdokumenter som inneholder 3-5 linjer med tekst. Eventuelle større dokumenter vil forstyrre visningen av oppgaven. 

 

Tilfeldig rekkefølge, trekking og valg av oppgaver

Informasjon: Denne funksjonen krever aktivering og er kanskje ikke tilgjengelig for institusjonen din. Kontakt din lokale superbruker for å sjekke tilgjengeligheten. 

Noen ganger ønsker du å ha tilfeldig rekkefølge på oppgavene i et oppgavesett.

Det er tre hovedalternativer for tilfeldig rekkefølge og trekk av oppgaver:

 • Ingen tilfeldige uttrekk eller valg fra seksjon: Vis oppgavene i den rekkefølgen de vises i oppgavesettet (Standard).
 • Tilfeldig rekkefølge av oppgaver: Viser alle oppgavene i seksjonen i tilfeldig rekkefølge. 
 • Trekk tilfeldig _ av totalt antall oppgaver: Angi antall oppgaver (av totalt) som skal vises tilfeldig i prøven (9 av 30, 3 av 7 osv). 

Innstillingen for dette finner du i seksjons-verktøyene:

mceclip0.png

 

Tilfeldig rekkefølge av oppgaver i en seksjon

Noen ganger kan det være lurt at oppgavene i en seksjon presenteres i en tilfeldig rekkefølge for kandidatene. 

Det er ingen begrensninger for typen oppgaver, og dette alternativet er alltid tilgjengelig. 

Merk: Å aktivere tilfeldig rekkefølge og/eller trekking i seksjon vil påvirke navigasjonen for sensorer på prøven. Alternativet for å navigere raskt mellom kandidater vil ikke være tilgjengelig i det originale vurderingsverktøyet.
Det vil bli støtte for dette i det nye vurderingsverktøyet (Marking 2.0).

 

Tilfeldige uttrekk i en seksjon

Inspera Assessment tilbyr et alternativ om å trekke et gitt antall oppgaver fra seksjonen. Forutsetningen for dette er at alle oppgavene i seksjonen har samme maksimal poengsum. Alternativet vil ikke være tilgjengelig med mindre dette kravet er oppfylt. 

Hvis du velger å trekke 15 av 30 oppgaver i en seksjon, vil kandidatene bli presentert for 15 tilfeldige oppgaver fra de 30 som er tilgjengelige. Dette betyr at kandidatene sannsynligvis ikke får de samme oppgavene, og at de ikke vil få oppgavene i noen bestemt rekkefølge. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
36 av 43 syntes dette var nyttig