Oppgavetype - Skjema

Oppgavetype_Skjema_1_NOo.png

Ikke vurdert oppgave.

Oppgave som lar kandidatene fylle inn tilleggsinformasjon under en prøve. 

Skjema er en oppgavetype som brukes som et spørreskjema, slik at kandidatene kan gi tilleggsdata (metadata) som institusjonen ønsker å samle inn. Hensikten er hovedsaklig å samle informasjon som relevant til besvarelsen, som blant annet godkjenninger for publisering, utsagn om innholdet, informasjon om kandidatene, osv. 

Merk: Denne oppgavetypen er synlig for sensor hvis besvarelsen skrives ut, men kandidatens svar på skjemaoppgaven kan utelates. Hvis skjemaoppgaven skal brukes til å samle inn sensitiv informasjon kan dere ta kontakt med Service Desk for å endre på innstillingen. 

 

Sette opp et skjema

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende: 

Oppgavetype_Skjema_2_NO.png

1. Skrive inn skjemaformuleringen eller annen ønsket tekst.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Legg til interaksjonselementer (oppgavetyper) ved å klikke +Sett inn. 

Interaksjonselementene som blir lagt til vil fungere som skjemafelt, som kandidaten skal fylle ut eller besvare. Tilgjengelige oppgavetyper er: Flervalg (flere svar), Flervalg (ett svar), Sant/usant, Fyll inn tekst, Fyll inn tall, Nedtrekk og Tekstfelt

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. For skjema kan man velge å legge til hovedillustrasjon, PDF-dokumnent og etiketter. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

Merk: Siden interaksjonselementene vil fungere som skjemafelt, er det ikke mulig å legge til poeng til oppgaven. 

 

Spesifikke alternativer på oppgavenivå

Hvert interaksjonselement for den valgte oppgavetypen har egne spesifikke alternativer. Disse kommer til syne ved å trykke på det valgte interaksjonselementet. 

Oppgavetype_Skjema_3_NO.png

Eksemplet over viser oppgavetypen Flervalg (ett svar).

Les mer om spesifikke alternativer for hver oppgavetype:

Merk: Siden Skjema er en ikke vurdert oppgave, har man ikke muligheten til å legge til riktig svar på oppgavetypene som kan settes inn. 

 

(i) Ekstern identifikator

For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig