Oppgavetype - Muntlig

Oppgavetype_muntlig_1_NO.PNG

Manuelt vurdert oppgave.

Oppgavetype som brukes ved muntlige prøver.

Oppgavetypen kan også brukes i skriftlige prøver, f.eks. prøver der kandidatene skal svare på papir.

 

Når oppgavetypen brukes i en muntlig prøve

  • kan den ikke kombineres med andre oppgavetyper: Et oppgavesett som skal brukes i en muntlig prøve kan ikke inkludere både muntlige og ikke-muntlige oppgaver.
  • er den ikke synlig for kandidaten: Oppgaven vil bare være synlig for sensoren.
  • vurderes den manuelt: Vurderingen gjøres direkte under prøven. 

Les mer om å forfatte muntlige prøver.

Les mer om å vurdere muntlige prøver.

 

Når oppgavetypen brukes i en skriftlig prøve

  • kan den kombineres med andre oppgavetyper.
  • er den synlig for kandidatene, men den kan ikke besvares.
  • vurderes den manuelt sammen med resten av oppgavene etter at kandidaten har levert.

Dersom kandidatens svar på oppgaven er håndtegninger som er scannet inn vil disse vises for sensor på lik linje med håndtegninger på andre oppgavetyper. 

 

Når du lager en muntlig oppgave kan du gjøre følgende i redigeringsmoduset:

Oppgavetype_muntlig_2_NO.png

1. Erstatt eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering og/eller vurderingskriterier.

2. Legge til matematikk (LaTex), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Eksempel på muntlig oppgave - for sensor

Oppgavetype_muntlig_3_NO.png

Eksemplet viser en muntlig oppgave med sensorveiledning satt i generelle alternativer. Ved å klikke på "utvid" skjules sensorveiledningen og kun selve oppgaven kommer i fokus. På denne måten kan også sensor vise oppgaven til de(n) aktuelle kandidaten(e). 

 

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig