Oppgavetype - Filopplasting

Oppgavetype_Filopplasting_1_NO.PNG

Manuelt vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å laste opp en fil. 

Filopplasting er en oppgavetype hvor kandidatene besvarer oppgaven ved å laste opp en fil. Dette innebærer for eksempel at kandidaten skriver besvarelsen i Excel eller Word og laster opp den endelige  besvarelsen som en fil i oppgaven. 

Informasjon: Standard filstørrelsegrense for opplasting er 1 GB. Dette kan økes om nødvendig. Ta kontakt med Service Desk ved behov for å øke grensen.

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Filopplasting_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

3. Legge til blant annet rik tekst, filer, tabeller, lenker, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Oppgavetype_filopplasting_3_NO.png

1. Instruksjon: Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  "Last opp filen her. Maks én fil." er satt som standard.

2. Filtyper: Velg hvilke filtyper kandidatene skal få lov til å laste opp. Fjern "Alle filtyper" og velg fra de foreslåtte filtypene eller definer tilpasset filtype.

Alle filtyper kan aksepteres. Feltet for filtype er ikke sensitiv for store og små bokstaver; å legge til .png vil tillate både .png og .PNG 

3. Ekstern identifikator: For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

 

Tips: Hvis du bruker denne oppgavetypen for store filer, og opplastingen ble ikke ferdig før prøvens sluttid, er det mulig å tillate levering av opplastinger av filer som ble startet før prøvens sluttid. Ta kontakt med Service Desk for å få dette alternativet aktivert for din institusjon. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 7 syntes dette var nyttig