Oppgavetype - Flervalg (ett svar)

Oppgavetype_MCQ_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgave med flere alternativer og ett svar. 


Flervalg (ett svar)
er en oppgavetype hvor kandidatene skal svare på oppgaven ved å markere ett alternativ. Alternativene kan være ren tekst, rik tekst, lyd eller bilder.

Det finnes for tiden kjente feil i oppgavetypen. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Flervalg_ett_svar_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgavetekst.

2. Skrive oppgaveteksten i LaTeX-modus. Legge til formler (LaTeX), filer, tabeller, lenker, bilde, PDF, lydklipp og/eller videoklipp i oppgaveteksten.

 Se eksempel på bilde satt inn i oppgaveteksten under 2. Alternativer.

3. Sette inn flere interaksjonselementer ved å trykke +Sett inn.

Oppgavetype_MCQ_3_NO.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen. Oppgavetypen Flervalg (ett svar) har følgende spesifikke alternativer:

  1. Instruksjon
  2. Alternativer
  3. Innstillinger
  4. Ekstern identifikator (beskrives nærmere i Generelle alternativer for oppgaver).

Oppgavetype_MCQ_4_NO.png

1. Instruksjon

Skriv en instruksjonstekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet over alternativene.  "Velg ett alternativ" er satt som standard.

 

2. Alternativer

Oppdater svaralternativ ved å velge type svaralternativer, skrive tekst og sette riktig svar. Velg riktig svar ved å huke av på venstre side av alternative. Grønn sirkel = riktig svar. 

Flere alternativer kan legges til ved å trykke Legg til svaralternativ. Ønsker du å fjerne et alternativ, trykker du på krysset i hjørnet ved siden alternativet.

Oppgavetype_MCQ_5_NO.png

(1) Velg mellom fire typer alternativer: Tekst (ren tekst), LaTeX, bilder og lyd. De forskjellige typene kan ikke kombineres i ett og samme interaksjonselement.

  • Ren tekst kan formateres ved å klikke på Rik tekst som er tilgjengelig under hvert alternativ. LaTeX aksepteres også som input når du trykker på Sigma-knappen.
  • Bilder som alternativer vil automatisk bli skalert til en bredde på 150 piksler, men kan manuelt endres.
  • Lydfil legges til ved å trykke på Legg til lydfil (mp3).  Fullfør alternativet ved å legge til tekst.

(2) Layout av alternativer: Alternativene kan enten ha en stående- eller liggende layout. Liggende layout vil se slik ut:

Oppgavetype_MCQ_6_NO.PNG

 

 3. Innstillinger

Under Innstillinger kan man sette øvre og nedre poenggrense, samt velge hvordan alternativenes rekkefølge skal vises for kandidatene. 

  • Øvre og nedre poenggrense: Kan settes for hvert interaksjonselementet. Verdien her vil overstyre poenginnstillingene satt for oppgaven som helhet. Les mer om dette i artikkelen om avansert poenggiving.
  • Alternativer i tilfeldig rekkefølge: Lar deg velge om kandidatene skal få forskjellig rekkefølge på alternativene. 

Tips: Bekreft den automatiske poengsummen for oppgaven ved å svare på oppgaven i forhåndsvisning. Poengsummen kan ikke endres etter at prøven har startet.

 

Forhåndsdefinert tilbakemelding per alternativ (krever aktivering)

Oppgavetypen støtter en forhåndsdefinert tilbakemelding som vil bli synlig for kandidatene sammen med at de får tilgang til besvarelsen etter innlevering. Dette kan stilles inn av hovedansvarlig.

Valget om å skrive tilbakemeldinger finnes under Alternativer i de spesifikke alternativene for oppgaven. Trykk på Tilbakemelding under et alternativ for å skrive en tilbakemelding. 

Les mer om forhåndsdefinert tilbakemelding.

 

Kjente feil: 

  • Dersom oppgaven bruker bilde eller lyd som svaralternativer kan disse i enkelte tilfeller ikke bli vist som forventet. Feilen oppstår som oftest i kombinasjon med flere språkversjoner, men kan også oppstå på spørsmål men kun én språkversjon. 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig