Oppgavetype - Fyll inn matematikk

Oppgavetype_matematikk_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å skrive inn et matematisk uttrykk.

Fyll inn matematikk er en oppgavetype hvor kandidatene kan svare på oppgaven med matematiske symboler og formler ved å bruke en palett. Oppgaven lar forfatteren legge inn flere riktige svar tilhørende et interaksjonselement (området hvor kandidaten skal svare). 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Fyll_inn_matematikk_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette inn flere interaksjonselementer (oppgaveelement).

Oppgavetype_matematikk_3.PNG

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

5. Velge avanserte innstillinger.

  • Tillat bare unike svar (ikke gi poeng til duplikate svar): Dette gjelder oppgaver med mer enn ett oppgaveelement. Hensikten er å unngå å tildele for mange poeng når et riktig svar gjentas i oppgaveelementene.

Eksempel: Oppgaven inneholder fire fyll inn matematikk-elementer som hver har de samme fire riktige svarene definert.

Dette gjør oppgaven mer fleksibel, slik at kandidatene kan velge hvilket element de vil skrive svaret i. Hvis kandidaten fyller inn det samme svaret i alle elementene, kan de få poeng for rett svar på alle elementene. Med denne innstillingen aktivert,  vil duplikat-svarene ikke telles som et riktig svar mer enn én gang - duplikatene blir ignorert.

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen. 

Oppgavetype_matematikk_4_NO.png

1. Riktige svar

Fyll inn riktig svar i tekstboksen. Svaret kan både inneholde tekst, og matematiske symboler og formler.

Ved hjelp av en matematikkpalett som består av to faner, kan du enkelt skrive inn matematiske symboler og formler:

  Basic   Advanced
Oppgavetype_utregning_5_NO.PNG Oppgavetype_utregning_6_NO.PNG

Det er også mulig å legge til flere riktige svar til et interaksjonselement ved å velge Legg til riktig svar.  Eksempel: Hvis du ønsker at svaret Screenshot_2020-06-11_at_15.37.25.pngskal godkjennes som svar i tillegg til Screenshot_2020-06-11_at_15.39.16.png .

 

2. Innstillinger

  • Forventet lengde (tegn):  Velg lengden på det valgte interasjonselementet. Lengden velges ved å skrive inn antall forventet tegn som kandidaten skal svare.Oppgavetype_matematikk_7_NO.PNG

 

Informasjon: Hvis du, for eksempel, skriver et svar med ett eller flere ledd, bør du lage flere versjoner av det riktige svaret da Inspera Assessment krever at svaret skal være identisk. Dette vil si at hvis man for eksempel har med et mellomrom mellom leddene og symbolene  i svaret, krever systemet at mellomrommet er med i kandidatens svar. Oppgavetype_matematikk_8_NO.PNG
Det kan derfor være lurt å forhåndsvise oppgaven for å forsikre seg om at oppgaven vil vises riktig for kandidatene, og at du har forsikret deg om at du har testet alle mulige måtene å skrive riktige svar på.

 

3. Ekstern identifikator

For informasjon om ekstern identifikator, les generelle alternativer for oppgaver.

 

Tips: Hvis du ønsker at kandidatene skal kunne vise utregning som de har brukt for å komme fram til svaret, kan du kombinere Fyll inn matematikk og oppgavetypen Utregning i en Sammensatt-oppgave Oppgavetype_utregning_8_NO.png

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig