Oppgavetype - Fyll inn tekst

Fyll_inn_tekst_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å skrive inn et ord eller en kort setning. 

Fyll inn tekst er en oppgavetype hvor kandidaten kan svare på oppgaven ved å fylle inn et ord eller en kort setning i et tomt felt. Feltet kan for eksempel plasseres i starten, midt i eller på slutten av oppgaveteksten. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Fyll_inn_tekst_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.n.

3. Sette inn flere interaksjonselementer (oppgaveelement).

Fyll_inn_tekst_3_NO.PNG

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

5. Velge avanserte innstillinger.

  • Tillat bare unike svar (ikke gi poeng til duplikate svar): Dette gjelder oppgaver med mer enn ett oppgaveelement. Hensikten er å unngå å tildele for mange poeng når et riktig svar er gjengitt i oppgaveelementene. 

    Eksempel: En oppgave spør etter de fire største byene i Norge. Kandidaten skal skrive inn hvert svar i eget tekstfelt, og alle fire byer er definert som riktige svar i alle de fire tekstfeltene. Hvis kandidaten skriver "Oslo" i alle fire tekstfelt, vil de i utgangspunktet få poeng for riktig svar på alle fire. Hvis dette alternativet er aktivert vil kandidaten bare få poeng for ett riktig svar hvis den skriver "Oslo" i alle fire tekstfelt, fordi duplikater ignoreres.

    Innstillingen finnes på oppgavenivå.

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet (tekstfeltet) får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen. 

Fyll_inn_tekst_4_NO.png

 

1. Riktige svar

Trykk på tekstfeltet for å legge til ett eller flere riktige svar. Riktig svar skrives i menyen til høyre. Svaret kan inneholde både siffer og tekst (maksimalt 50 tegn, inkludert mellomrom). Unngå å bruke for mange ord fordi ett enkelt feilplassert tegn i kandidatens svar vil gjøre svaret feil.

For oppgaver med krav om lange svar, vurder å bruke oppgavetypen Tekstfelt.

Merk: Riktige svar gjelder på tvers av språk. Hvis du skal ha flere språkversjoner må du huske å skrive riktige svar på alle språk. Fyll_inn_tekst_5_NO.png

 

2. Innstillinger

  • Skill mellom store og små bokstaver: ved å aktivere denne, vil den automatiske poenggivingsmekanismen bare anse svaret som riktig hvis det passer perfekt med løsningen. Hvis svaret er "oppgave", vil ikke "Oppgave" bli ansett som riktig når alternativet er aktivert.
  • Se bort fra mellomrom: Hvis aktivert, vil dette alternative fjerne eventuelle mellomrom fra kandidatens svar før det sammenlignes med riktig svar.
  • Utvid tekstfelt automatisk:  Den spesifiserte tekstboksen utvides automatisk når kandidaten skriver mer enn forventet lengde på tekstboksen. Merk at denne innstillingen ikke kan kombineres med "Begrens antall tillatte tegn til feltbredde". 
  • Begrens antall tillatte tegn til feltbredde: Dette setter maksimalt antall tillatte tegn kandidaten kan skrive, til å være samme lengde som feltbredden. En advarsel vil vises hvis lengden er kortere enn lengden på det riktige svaret. Oppgaven kan ikke lagres med mindre dette er riktig.
  • Forventet lengde (tegn): Dette angir bredden på den spesifiserte tekstboksen. Forhåndsdefinert som 20 tegn.

 

3. Ekstern identifikator

For informasjon om ekstern identifikator, se generelle alternativer for oppgaver.

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 5 syntes dette var nyttig