Oppgavetype - Paring

Paring_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å matche verdier i rader og kolonner.

Paring er en oppgavetype hvor kandidatene kan finne hvilke verdier, uttrykk, steder, fenomener etc. som passer sammen. Oppgaven kan også brukes som en avkrysningstabell. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Paring_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTeX), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen. 

Paring_3_NO.png

 

1. Instruksjon

Skriv en tekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  "Finn de som passer sammen" er satt som standard.

 

2. Kolonner og rader

Bruk disse alternativene for å oppdatere teksten for hver kolonne og hver rad. 

Paring_4_NO.png

Legg også merke til at du kan legge til et bilde for hver kolonne- og radoversikt. Bilde legges til ved å trykke Legg til bilde under tekstboksene.  Ved å skrive i tekstboksene får du tekst til bildene.

Du kan også fjerne (A) eller legge til (B) kolonner og rader.

Merk: Ikke glem å merke riktig løsning i interaksjonselementet ved å matche de riktige kolonnene og radene. Løsningen vil bli merket med grønne sirkler. 
Advarsel: For mange rader/kolonner, eller for vide rader/kolonner, kan påvirke kandidatopplevelsen. Husk å forhåndsvise oppgaven for å sikre at den ser ut som forventet. Dette gjelder også for PDF av besvarelsen, der deler av oppgaven vil kuttes.

 

3. Innstillinger

  • Øvre og nedre poenggrense: Kan settes for hvert interaksjonselementet. Verdien her vil overstyre poenginnstillingene satt for oppgaven som helhet. Les mer om dette i artikkelen om avansert poenggiving.
  • Alternativer i tilfeldig rekkefølge: Lar deg velge om kandidatene skal få forskjellig rekkefølge på alternativene. 

 

4. Ekstern identifikator

 For informasjon om ekstern identifikator, se generelle alternativer for oppgaver.

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 7 syntes dette var nyttig