Nedtrekk_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å velge en verdi fra en nedtrekksliste.

Nedtrekk er en oppgavetype hvor kandidatene kan svare på oppgaven ved å velge en verdi fra alternativer i en nedtrekksliste.  Nedtrekkslisten kan for eksempel plasseres i starten, midten og/eller på slutten av oppgaveteksten. Det er mulig å legge til flere nedtrekkslister i oppgaven. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Nedtrekk_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til matematikk (LaTex), filer, tabeller, lenker, PDF, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen. Se eksempel på bilde satt inn i oppgaveformuleringen under 1. Alternativer.

3. Sette inn flere interaksjonselementer (nedtrekkslister) ved å trykke +Sett inn. 

Nedtrekk_3_NO.png

4. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Nedtrekk_4_NO.png 

 1. Alternativer

Skriv inn svaralternativene og velg riktig svar.

Flere alternativer kan legges til ved å trykke Legg til svaralternativ. Ønsker du å fjerne et alternativ, trykker du på krysset i hjørnet ved siden av alternativet. 

Nedtrekk_5_NO.png

2. Innstillinger

  • Øvre og nedre poenggrense: Kan settes for hvert interaksjonselementet. Verdien her vil overstyre poenginnstillingene satt for oppgaven som helhet. Les mer om dette i artikkelen om avansert poenggiving.
  • Alternativer i tilfeldig rekkefølge: Lar deg velge om kandidatene skal få forskjellig rekkefølge på alternativene. 

 

3. Ekstern identifikator

 For informasjon om ekstern identifikator, se generelle alternativer for oppgaver.

 

Forhåndsdefinert tilbakemelding per alternativ (krever aktivering)

Oppgavetypen støtter en forhåndsdefinert tilbakemelding som vil bli synlig for kandidatene sammen med at de får tilgang til besvarelsen etter innlevering. Dette kan stilles inn av hovedansvarlig.

Valget om å skrive tilbakemeldinger finnes under Alternativer i de spesifikke alternativene for oppgaven. Trykk på Tilbakemelding under et alternativ for å skrive en tilbakemelding. 

Les mer om forhåndsdefinert tilbakemelding.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig