Oppgavetype - Feltvalg

Feltvalg_1_NO.PNG

Automatisk vurdert oppgave.

Oppgaven besvares ved å velge et felt i et bilde.

Feltvalg er en oppgavetype hvor kandidaten, på grunnlag av instruksjonen(e) som er gitt, skal indikere riktig svar ved å trykke på riktig sted inne i et bilde eller illustrasjon. Det er mulig å trykke hvor som helst på bildet og utvalget vises som et kryss. Svaret kan endres ved å flytte krysset. 

 

I oppgavens redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

Feltvalg_2_NO.png

1. Erstatte eksisterende tekst med ønsket oppgaveformulering.

2. Legge til blant annet rik tekst, filer, tabeller, lenker, bilder og/eller lydklipp i oppgaveformuleringen.

3. Sette generelle alternativer for oppgavetypen. Les mer om generelle alternativer for oppgaver. 

 

Spesifikke alternativer

Ved å trykke på interaksjonselementet får man opp de spesifikke alternativene for oppgavetypen.

Feltvalg_3_NO.png

1. Instruksjon

Skriv en instruksjonstekst som forklarer oppgaven. Teksten vil vises i arbeidsområdet.  "Klikk i bildet" er satt som standard.

 

2. Bakgrunn

Legg til et bakgrunnsbilde (jpg, png eller svg). Bildet bør ha formatet 620x400.

 

3. Feltvalgområder

Sett på klikk-områdene som skal være på bildet eller illustrasjonen. Dra i målområdet, indikert med tall, til det avgrenser hele området som skal defineres.

Feltvalg_4_NO.png

  • Velg mellom ett riktig svar eller flere riktige svar. Husk å merke hvilke felt som er riktige svar (grønn boks med hake).
Advarsel: Hvis du angi mer enn ett riktig svar støttes ikke tastaturnavigasjon. 
  • Velg om feltvalgområdet skal være sirkulært eller rektangulært. De to typene kan være blandet i samme oppgave.
  • Legg til flere feltvalgområder ved å trykke Legg til feltvalgområder. Ønsker du å fjerne et alternativ, trykker du på krysset i hjørnet ved siden alternativet.

 

4. Innstillinger

  • Øvre og nedre poenggrense: Kan settes for hvert interaksjonselementet. Verdien her vil overstyre poenginnstillingene satt for oppgaven som helhet. Les mer om dette i artikkelen om avansert poenggiving.
  • Høyde på interaksjon: Endre høyde på interaksjonselementet. Standard er 400p (anbefalt høyde). I tilfelle høyden må økes for å legge til rette for flere elementer, anbefales det at oppgaven forhåndsvises og testes nøye  for å forsikre god kandidatopplevelse. 
  • Anse som ubesvart utenfor definerte feltvalgområder: Hvis kandidaten trykker utenfor de definerte områdene, vil poeng for ubesvarte tildeles for denne oppgaven. Poeng for ubesvart settes under Generelle alternativer i oppgavens redigeringsmodus. 
  • Marker feltvalgområder: Gjør feltvalgområdene synlig for kandidatene. 
    • Begrens antall valg: Begrenser hvor mange feltvalgområder kandidatene kan trykke på. 

mceclip1.png

Bildet over viser kandidatopplevelsen med innstillingen "Marker feltvalgområder". Ved å velge denne innstillingen får kandidatene muligheten til å se hvilke områder som de kan velge fra.

Tips: Forsikre deg at oppgaven fungerer som tiltenkt ved å forhåndsvis oppgaven og test riktig(e) svar. Poeng og riktige svar kan ikke endres etter at prøven har startet. 

 

5.  Ekstern identifikator

For informasjon om ekstern identifikator, se generelle alternativer for oppgaver.

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig