Organisasjonsmedlemskap - hierarkisk støtte

Hver bruker kan ha medlemskap i en eller flere organisasjonsenheter. 

Organisasjonsenheter brukes til å organisere brukerne og dele innhold. I stedet for å måtte dele innhold med hver bruker innen f. eks. et fakultet, kan en bruker bestemme seg for å dele innholdet med alle medlemmene av organisasjonsenheten (fakultet). Kontakt Inspera Support for å opprette nye organisasjonsenheter for institusjonen din.

Hvis en bruker har medlemskap i en overordnet node, har brukeren automatisk medlemskap i alle underorganisasjonsenheter, inkludert enheter lagt til i fremtiden.
Dette vises slik (boksene er merket, men kan ikke endres):

org.png

Hvis en bruker har medlemskap i en eller flere organisasjonsenheter under en overordnet organisasjon, vil brukeren ikke automatisk få medlemskap i nye enheter lagt til i fremtiden.
Dette vises slik (overordnet node delvis fylt):

org2.png

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig