Pause kandidater

Tilgjengelig for hovedansvarlig og stedsansvarlig.

Hensikten med denne funksjonaliteten er å midlertidig pause og deaktivere kandidater fra å redigere besvarelsene i en pågående prøve.

Forutsetninger

  • Kandidaten(e) har startet prøven 
  • Prøvens sluttid er ikke nådd

Pause individuelle eller flere kandidater

I Monitor, velg en eller flere kandidater og velg Pause fra menyen som vises eller fra Mer knappen (Pr. kandidat)

Pause_NO.png

 

Mens kandidaten er pauset

I Monitor vil fremdriften til kandidaten oppdateres til Pauset. 

I kandidatgrensesnittet (prøvevinduet) er hele skjermet deaktivert, med informasjon til kandidaten om at prøveøkten har blitt satt på pause. Under pausen kan ikke kandidater navigere eller redigere svaret sitt. 
Merk: Kandidaten må være online for at pausen skal tre i kraft i prøvevinduet.

Pause_2_NO.png

Fortsette

For å la kandidatene fortsette å jobbe på besvarelsene sine, velg kandidaten(e) og trykk Fortsett.

Viktig

  1. Hvis pausen varte mer enn ett minutt, legges tiden som gikk under pausen automatisk til som insident ekstratid (minutter)
  2. Hvis pausen varte mindre enn ett minutt, legges ingen insident ekstratid til.

Kandidatgrensesnittet (prøvevinduet) går deretter tilbake til vanlig redigeringsmodus.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig