SEB-alternativer for datasaler

Tredjepartsapplikasjoner

For øyeblikket er tredjepartsapplikasjoner bare støttet ved bruken av SEB 2.2 eller nyere på Windows-datasaler. Applikasjonen du vil bruke er nødt til å bli installert på alle datamaskinene før eksamen startes. Man burde verifisere at applikasjonen virker inne i SEB ved å sette opp en testeksamen med applikasjonen som skal brukes. 

Du kan enten velge en eller flere av de verifiserte applikasjonene ved å sjekke av sjekkboksene eller legge til din egen kjørbare fil.

Hvordan legge til din egen kjørbare fil

Hvis du skal legge til din egen kjørbare fil (navn på .exe filen) må du først finne ut navnet på filen. 

 1. Dette kan gjøres ved å starte applikasjonen og trykke CTRL + SHIFT + ESC for å åpne oppgavebehandling (Task Manager)
 2. Finn applikasjonen og høyreklikk på detaljer. Dette vil vise navnet på .exe filen du ønsker å legge til.
 3. For å teste om applikasjonen kan kjøres uten videre konfigurasjon, trykk Windows + R, tast inn navnet på den kjørbare filen og kjør den 
 4. Hvis applikasjonen starter, kan du legge til .exe filen (for eksempel stats.exe) til SEB-innstillingene. Dersom applikasjonen ikke starter, er du nødt til å gjøre en Windows-registeroppdatering på datamaskinene som skal bruke applikasjonen. IBM SPSS og Lingys må bli oppdatert i Windows-registeret

 

Windows-registeroppdateringer i App Paths

Noen applikasjoner, som Lingdys og SPSS, oppdaterer ikke App Paths i Windows-registeret. Word og Excel gjør dette, slik at .exe filen for å kjøre programmet kan bli brukt av SEB. 

Merk: For Windows 11 kan det være at Excel og Word ikke lenger legges til som kjørbare filer automatisk i Windowsregisteret. Du kan følge veiledningen under for å legge til Office-program som kjørbare filer. 

Hvordan legge til en .exe fil som ikke starter med Windows + R:

 1. Tast Windows + R
 2. Skriv regedit og tast enter
 3. Naviger til HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
 4. Høyreklikk og velg NyNøkkel
 5. Velg nøkkelen, høyreklikk  og velg Endre
 6. Legg til full sti og filnavn til den kjørbare filen i feltet verdidata
 7. Høyreklikk og velg Ny > Strengverdi
 8. Velg Strengverdienhøyreklikk og velg Endre
 9. Legg til full filsti i feltet verdidata. Dette er mappen som inneholder den kjørbare filen.

  Sluttproduktet burde se omtrent slik ut (eksempel for Excel): 
  mceclip0.png
Tips: Hvis du har Firefox eller Chrome installert, kan du se på hvordan verdiene deres er lagt til i App Paths og gjøre det samme, men bruk filstien og .exe filstien til ønsket program.

Chrome.png

Test at applikasjonen din nå starter når du kjører .exe filen ved å bruke Windows + R.

 

Sikkerhetsbekymringer

Den største sikkerhetsbekymringen er at SEB ikke blokkerer tilgang til disken. Dette betyr at det er mulig å åpne lokale filer fra disken mens det kjøres en tredjepartsapplikasjon innenfor SEB. Dette problemet kan bli minimert i en datasal. 

Det er ikke anbefalt at du setter inn filer uten å teste dem. Vi anbefaler metoden om å sette inn filene som PDF-panel, hovedillustrasjon, tilleggsressurs, video eller lydklipp, avhengig av filformatet. Noen applikasjoner, som for eksempel Excel, har muligheten til å utforske internett inne i applikasjonen. Dette er heller ikke sperret, men Excel kan derimot bli konfigurert til å ikke ha Data → Importer menyelement. Andre applikasjoner kan ha andre måter å utforske internettet på, og disse er nødt til å bli sjekket før man setter opp en vurdering med ønsket applikasjon. 

Word og Excel sikkerhetsinnstillinger

En burde merke seg at hvis Word og Excel filer er gjort tilgjengelige som vedlegg i oppgavesettet, er det mulig at man justere ytterligere på sikkerhetsinstillingene. Nyere versjoner av Office åpner nedlastede dokumenter i beskyttet modus automatisk for å beskytte brukeren fra virus og skadevare. 

Denne beskyttelsen kan forårsake at filene rapporteres som ødelagte. For å unngå dette, vennligst forsikre dem at instillingene for beskyttet visning er deaktivert før vedlegget åpnes. 

 • Gå til Fil > Alternativer> Klareringssenter > Instillinger for klareringssenter > Beskyttet visning
 • Fjern avkryssning på (deaktiver) tre alternativer
  1. Aktiver beskyttet visning for filer som kommer fra Internett
  2. Aktiver beskyttet visning for filer som finnes på potensielt usikre plasseringer
  3. Aktiver beskyttet visning for Outlook-vedlegg

URL ressurser

Vær oppmerksom på at hvis det er en URL ressurs med SSO innlogging, så er det mulig at nettsiden fortsatt er logget inn på med den forrige kandidaten på delte datamaskiner med SEB dersom den første kandidaten ikke logget ut av den eksterne nettsiden før SEB ble lukket. 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 7 syntes dette var nyttig