Gruppeprøver

Inspera Assessment støtter både individuell levering og gruppeinnlevering på prøver.
Denne artikkelen beskriver hvordan man setter opp gruppeinnlevering.

Når man setter opp en gruppeinnlevering, kan man velge mellom tre typer grupper:

 • Automatisk: Hovedansvarlig definerer antall grupper og antall kandidater per gruppe. Kandidatene fordeles tilfeldig på gruppene.
 • Manuelt: Hovedansvarlig oppretter et antall tomme grupper, og legger kandidater til manuelt.
 • Fritt: Kandidatene oppretter grupper, og organiserer disse på egenhånd.

Kandidaten er nødt til å være medlem av en gruppe for å få levert en gruppeoppgave. Det betyr at selv om det kun er én person i gruppa, må det opprettes gruppe for å få levert. Kandidaten er kun medlem av en gruppe hvis de

 • enten har opprettet en gruppe selv, og ev. invitert andre med pin-kode, 
 • eller logget inn med pin-kode i en gruppe som allerede er opprettet,
 • eller hovedansvarlig har meldt kandidaten inn i en gruppe.

Ett av gruppemedlemmene leverer/laster opp besvarelsen på vegne av gruppa. Alle medlemmene har tilgang til prøven og kan endre besvarelsen.

Merk: Prøven kan bare åpnes av ett gruppemedlem om gangen. 

 

Aktiver levering i grupper

Etter å ha lagt kandidater til prøven, enten manuelt, via API eller integrasjon med eksterne systemer, gå til kandidatlisten i prøven. Øverst til høyre på side kan du bytte fra individuell levering til gruppelevering. 

Informasjon: Prøver koblet til FS, eller andre eksterne systemer, må kobles fra det eksterne systemet for at valget for gruppelevering skal være tilgjengelig.

gruppe-1-no.PNG

 

Når gruppelevering er aktivert, har du fire forskjellige måter å administrere gruppene på:

1. Lag grupper og fordel kandidater automatisk

Dette valget lar deg spesifisere antall grupper. Kandidater per gruppe vil bli tilfeldig lagt til, og så jevnt som mulig på tvers av gruppene.

Du kan redigere gruppenavn eller antall grupper senere, dette gjøres på samme sted som i skjermbildet over.

2. Lag tomme grupper og fordel manuelt

Du begynner med å velge antall grupper. Når du trykker på Neste, kan du navngi gruppene. Kandidatene blir ikke lagt til automatisk, så når gruppene er opprettet velger du en eller flere kandidater i listen og går til gruppetilhørighet i menyen nederst på siden. Her kan du velge gruppen som kandidaten(e) skal høre til.

Du kan redigere gruppenavn eller antall grupper senere, dette gjøres på samme sted som i skjermbildet over.

3. Kandidatene vil lage åpne grupper selv

Hvis du velger dette får du ikke flere valg. Alt herfra blir gjort av kandidatene selv. Den åpne kandidatadministrerte gruppen krever at en firesifret gruppe-ID blir opprettet, og kandidatene bruker denne gruppe-ID-en for å bli med i eksisterende grupper.

Hovedansvarlig kan ikke gjøre endringer i kandidatadministrerte grupper på noe tidspunkt.

4. La kandidater opprette passordbeskyttede grupper

Hvis du velger dette får du ikke flere valg. Alt herfra blir gjort av kandidatene selv. De sikre kandidatadministrerte gruppene opprettes på samme måte som de åpne gruppene. Forskjellen er at når kandidaten oppretter en gruppe genereres et passord for gruppen automatisk. Passordet er bare tilgjengelig for eksisterende gruppemedlemmer. Dette passordet, sammen med gruppe-pin, kreves for at andre studenter kan bli med i gruppen.

Hovedansvarlig kan ikke gjøre endringer i kandidatadministrerte grupper på noe tidspunkt.

 

Viktig informasjon om kandidatadministrerte grupper.

Hovedansvarlig kan ikke gjøre noen endringer i gruppene når kandidatene administrerer gruppene. Slik gjør du det mulig for kandidater å bli med i en eksisterende gruppe etter at prøven er fullført:

 • Åpne for sen levering på prøven.
 • Åpne for ny innlevering for gruppen - dette tillater at kandidatene kan bli med og forlate gruppen som om prøven fremdeles var åpen (men det gir dem også full tilgang til prøven igjen).
 • Når kandidaten har blitt med den riktige gruppen, lukk ny innlevering. Velg Lagre gjeldende versjon i boksen som dukker opp, og alle kandidatene i gruppen vil nå ha status Levert.
 • Lukk for sen levering på prøven.

Slik gjør du det mulig for kandidater å opprette en ny gruppe og levere besvarelse etter at prøven er fullført:

 • Åpne for sen levering på prøven
 • Vent til kandidaten oppretter en gruppe
 • Når kandidaten er en del av en gruppe (synlig i Monitor), kan du åpne for Ny innlevering for kandidaten (i gruppeinnleveringer må kandidater være en del av en gruppe for at Ny innlevering skal fungere)
 • Hvis testen har automatisk innlevering: Vent til kandidaten har levert og lukk Ny innlevering. Velg Lagre gjeldende versjon når du blir spurt, og kandidaten vil nå ha status Levert.
 • Hvis testen ikke har automatisk innlevering aktivert: Når kandidaten har levert, lukker du for ny innlevering og velger Lagre gjeldende versjon når du blir spurt.
 • Lukk for sen innlevering på prøven

Hvordan tildele grupper til kommisjoner

Følg stegene i denne artikkelen. Selv om artikkelen bruker individuell, og ikke gruppelevering som et eksempel, er stegene de samme for gruppebesvarelser. 

 

Kandidatadministrerte grupper

Åpne kandidatadministrerte grupper

Det første alternativet er en åpen gruppe hvor gruppen opprettes av en kandidat og de andre kandidatene melder seg inn ved å oppgi pin-kode for gruppen. Åpne prøven fra Dashboard, og muligheten for å bli med i en eksisterende gruppe, eller å opprette en ny gruppe blir tilgjengelig. Når en ny gruppe opprettes blir kandidaten som oppretter den automatisk medlem.

student-gruppe-1.PNG

Begge alternativene vil be om en pin-kode som må være fire sifre. Når du oppretter gruppen velger du pin-kode, og denne vil også være navnet på gruppen.

Når du har opprettet gruppen kan du åpne prøven. Slik ser det ut før du åpner prøven:

student-gruppe-2.PNG

Passordbeskyttede kandidatadministrerte grupper

Det andre alternativet er en sikret gruppe, hvor det første steget er identisk som åpen studentadministrert gruppe og pin-koden må være fire sifre. Den største forskjellen er at denne gruppetypen krever et passord for at andre skal kunne bli med en eksisterende gruppe. Hvem som helst kan opprette en gruppe, men bare de som har passordet for en eksisterende gruppe kan bli med gruppen.

Den som opprettet gruppen må først dele passordet med de tiltenkte gruppemedlemmene, men ethvert medlem kan også opprette et nytt passord.

Kandidater kan bli med og forlate grupper som de vil, men de må ha passordet for gruppen de vil bli medlem i.

 

Når en kandidat oppretter en gruppe genereres et tilfeldig passord på 16 tegn, og det ser slik ut før prøven åpnes:

student-gruppe-3.PNG

Ved å trykke på Vis passord vil passordet vises, i tillegg til alternativer for å generere et nytt passord og skjule passordet igjen:

student-gruppe-4.PNG

Dette er hvordan det ser ut når du prøver å bli medlem av en eksisterende gruppe:

student-gruppe-5.PNG

 

Passordene er kompliserte, og følger generelle råd for sikre passord som er vanskelige å få tak i ved hjelp av såkalt "brute force"-teknikk.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig