Tilordne prøver til organisasjonsenheter

 

Informasjon: Denne funksjonen krever aktivering. Kontakt Service Desk for å aktivere den.

Denne funksjonaliteten er tilgjengelig for Hovedansvarlige.

Introduksjon

Det er mulig å tilordne prøver til organisasjonsenheter. Tidligere når man opprettet prøver så var man nødt til å legge til bidragsytere individuelt etter hvilke rolle de skulle ha. Nå, basert på organisasjonsenheten som brukeren er tilordnet, vil brukeren automatisk få tilgang til prøven basert på rollen til brukeren.

Merknad: Rollene som får tilgang er kun Hovedansvarlig, Stedsansvarlig og Eksamensvakt. 

Vi anbefaler dette kun til institusjoner som ikke gjør sensureringen direkte i Inspera Assessment.

Dersom sensurering ikke gjøres utenfor Inspera vil sensorer oppleve at prøver som er tilordnet org enheten, men som de ikke skal sensurere, dukker opp i prøvelisten under vurderingsmodulen. Sensorer får ikke tilgang til å åpne prøven i Vurdering, men prøvene synes allikevel i listen.

 • Hvis nye prøver blir lagt til samme org enhet vil brukere tilordnet den org enheten automatisk få tilgang. 
 • Brukere kan bli tilordnet org enheter med flere prøver per org enhet.

Tilordne prøver til organisasjonsenheter

Prøver kan bli tilordnet organisasjonsenheter inne i Prøver modulen.

Rettigheter:

 • Kun hovedansvarlig har tilgang til å redigere prøvens org enhet.
 • Prøvens org enhet kan bli endret uavhengig av prøvens status. 
 1. Velg enhet ved å trykke i det tomme feltet vist på bildet under:
  test_setup.png

 2. Et nytt vindu åpnes hvor du kan tilordne enheter:
  • Klikk på det tomme feltet for å søke, eller velg fra nedtrekksmenyen.
  • Enhetshierarkiet blir vist frem som en nedtrekksliste når man ekspanderer enhetene.
  • Klikk Ferdig når du har tilordnet riktig enhet.

   assign_unit.png

 3. Valgt enhet kan sees i feltet Enheter:
  org_unit_assigned.png

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig