Legge ved fil til besvarelse

Denne funksjonen er tilgjengelig for hovedansvarlig og stedansvarlig.

Denne funksjonaliteten kan for eksempel brukes når kandidaten har papirbaserte håndtegninger som scannes og leveres sammen med den ordinære digitale besvarelsen, eller hvis kandidaten av andre årsaker ønsker å gå over til papir i løpet av en prøve. 

Dersom kandidaten leverer besvarelsen sin utenfor Inspera kan funksjonen benyttes for å gjøre filen tilgjengelig for sensor.

Innholdsfortegnelse:

1. Legg ved fil

2. Fjern eller rediger vedlegg

3. Visning for sensor

Merk: Å legge til en fil til en besvarelse vil alltid medføre at kandidatens status vil bli satt til Levert. Det betyr at kandidaten må være ferdig med sin ordinære digitale besvarelse FØR man legger til en fil.

Maks filstørrelse er 50 MB.

 

Legg ved fil

Når er det mulig å legge til fil?

  • Prøven må ha startet for at valget skal være tilgjengelig.
  • Valget for å legge ved fil er også tilgjengelig etter at prøven er avsluttet.
  • Det er alltid mulig å legge ved fil til kandidater som har status Levert.

Når er det ikke mulig å legge ved fil?

  • Når prøven er ferdig vurdert.
  • I aktive (pågående) prøver er det ikke mulig å legge ved fil til kandidater som har startet prøven, men ikke levert ennå. 

 

Slik gjør du for å legge ved fil

1. I kandidatlisten i prøveverktøyet, eller i Monitor, finner du kandidaten og velger Legg ved fil, fra handlingsmenyen:

attachment-NO-1.png

 

2. Hvis kandidaten ikke har status levert vil det vises en advarsel som sier at kandidatens status endres til levert når filen er lastet opp. Klikk Fortsett:

attachment-NO-2.png

 

3. Velg fil lokalt fra din datamaskin:

attachment-NO-3.png

 

4. Du vil nå få en bekreftelse på at filen er lagt til kandidatens besvarelse:

attachment-NO-4.png

 

5. I kandidatlisten vil du se at filen er lagt til kandidaten. Kandidaten vil også få statusen Levert.

attachment-NO-5.png

 

 

Fjern eller rediger vedlegg

Når er det ikke mulig å fjerne/redigere vedlegg?

  • Når vurderingen av kandidaten har startet. Vurderingen starter når sensor setter første poeng eller karakter manuelt.
    • Hvis vedlegget må endres må sensor tilbakestille alle poeng/karakterer før vedlegget kan fjernes.

 

Slik gjør du for å fjerne/redigere vedlegg

1. I kandidatlisten i prøveverktøyet, eller i Monitor, finner du kandidaten og velger Redigere vedlegg, fra handlingsmenyen:

attachment-NO-6.png

 

2. Enten vedlegget skal fjernes eller byttes ut, så starter du med å fjerne eksisterende vedlegg:

attachment-NO-7.png

 

3. Hvis du skal laste opp et nytt vedlegg fortsetter du i samme dialogboks slik som beskrevet fra punkt 3 i første del av artikkelen.

 

Merk: Når vedlegget fjernes tilbakestilles kandidatens leveringsstatus til slik den var før veldlegget ble lagt til. 

 

Visning for sensor

I nytt vurderingsverktøy vil eventuelle vedlegg markeres med et rosa ett-tall. PDF-vedlegg vises direkte i verktøyet, mens andre filtyper på lastes ned og åpnes i egnet program. 

attachment-NO-9.png

 

I gammelt vurderingsverktøy ligger vedlegget i en gul boks på høyre side, direkte over feltet for private notater. Vedlegget vises ikke direkte i verktøyet, men må lastes ned og åpnes i egnet program.

attachment-NO-8.png

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig