Hvordan lagre besvarelse som fil og laste opp offline besvarelse

Denne prosedyren kan brukes hvis kandidaten har mistet internettforbindelsen og det ikke er sannsynlig at forbindelsen kan gjenopprettes uten å gå ut av Safe Exam Browser. Prosedyren er tilgjengelig for stedansvarlig og hovedansvarlig, samt brukere med utvidet tilgang.

Det vil være en offline advarsel for kandidaten i Monitor, og kandidaten vil få en advarsel i prøven om tap av internettforbindelse. 

I tilfelle tapt internettforbindelse så vil besvarelsen fortsette å bli lagret i Safe Exam Browsers lokale lagring.

Den nedlastede filen er kryptert og innholdet kan ikke nås utenfor Inspera. Besvarelsen kan ikke lastes opp til andre enn den kandidaten som filen ble lastet ned fra. 

 • Vennligst forsikre deg om at du har en minnepinne klar
 • Denne prosedyren krever hendelsespassordet
 • Ikke avslutt Safe Exam Browser før du får instruksjonene i den første delen nedenfor
Merk: Prosedyren er den samme for åpen nettleser, med unntak av at det ikke er behov for hendelsespassord. 

 

Lagre besvarelsen som fil

Denne delen gjøres på kandidatens maskin.

 1. Gå til hamburgermenyen øverst til høyre og velg "Lagre besvarelse som fil".
 2. Skriv inn hendelsespassordet, og klikk deretter Lagre besvarelse
  • Det er mulig å la kandidaten levere blankt - hvis du krysser av i denne ruten, vil det føre til en tom besvarelse. Dette kan ikke reverseres.
  • Mac: Nedlastingen er bekreftet,  og kandidaten og eksamensvakten får informasjon om hvor man kan finne filen på datamaskinen. 
  • Windows: Nedlastingen blir ikke bekreftet, men man kan finne filen i standard nedlastingsmappe -  vanligvis  C:\Users\<username>\Nedlastinger.
 3. Avslutt SEB fra hamburgermenyen, bekreft ved å klikke "Forlat SEB".
 4. Finn filen på nedlastingsstedet og overfør den til en minnepinne.
  • Filnavnet ligner på "Cand_0001-test_12345678.ia" .
  • For enheter uten USB-porter kan filen lastes opp til en skytjeneste og deles slik at eksamensvakten kan få tilgang til den. 

 

Laste opp offline besvarelse

Denne delen gjøres i monitor, av hovedansvarlig eller stedansvarlig.

Advarsel: Hvis prøven bruker tilfeldig uttrekk av spørsmål, vil ikke offline besvarelse reflektere dette. Det betyr at alle oppgaver, inkludert de som ikke er trukket for kandidaten, vil være synlig som en del av besvarelsen etter at offline besvarelse er lastet opp.
 1. Koble til minnepinnen fra tidligere på datamaskinen, eller hvis filen ble lagret i en skytjeneste, kan du laste den ned til datamaskinen. 
 2. Åpne kandidatlisten for prøven, enten via Prøver eller Monitor-verktøyet. 
  • Hvis kandidaten har status levert må det først åpnes for ny innlevering for at valget i steg 3 skal være tilgjengelig. 
 3. Finn og velg kandidaten, og velg Last opp besvarelse fra handlingsmenyen.
 4. Finn offlinebesvarelsen på datamaskinen din.
 5. Når opplastingen er fullført, klikk "Lukk". 
 6. Kandidatstatusen endres til "Levert". Innholdet i besvarelsen er både det som ble skrevet da studenten var online, og senere offline.  

 

Fortsett prøven

Tillat kandidaten å fortsette prøven etter å ha fått tilbake internettforbindelsen: 

 1. I kandidatlisten, velg kandidaten og deretter handlingen "Åpne for ny innlevering" og bekreft handlingen. 
 2. Legg til insident ekstratid om nødvendig. 
 3. Kandidaten logger seg på Inspera igjen og åpner prøven i Safe Exam Browser.
 4. Hendelsespassordet må skrives inn for å fortsette prøven.

 

Spørsmål og svar

Q: Er det også mulig å gjøre dette uten SEB?
A: Ja.

Q: Fungerer det likt uten SEB bortsett fra at man ikke trenger å oppgi hendelsespassord? 
A: Ja.

Q: Dersom kandidaten mistet internettforbindelsen underveis: vil filen inkludere kandidatens svar på samtlige oppgaver i oppgavesettet? 
A: Ja, det vil den. Alt innhold lagres lokalt på maskinen og lastes opp i skyen så snart internettforbindelsen er tilbake. Dermed vil også alt innholde være med i filen.

Q: Kan kandidaten fortsette å skrive selv om det ikke er internettforbindelse, og hva skjer når tiden går ut?
A: Ja, kandidaten kan fortsette. Alle svar lagres lokalt på maskinen. Når kandidaten er ferdig og skal levere, eller tiden går ut og kandidaten sendes til innleveringssiden, vil knappen for å levere være erstattet med en knapp for å laste ned besvarelsen til fil. Denne kan så lastes opp i henhold til instruksjonene tidligere i artikkelen. 

 

 

 

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
8 av 11 syntes dette var nyttig