Flere forsøk

Denne funksjonen er tilgjengelig for Hovedansvarlige og Sensorer.

"Flere forsøk" er en funksjon som lar kandidater ta samme prøve flere ganger. Denne funksjonen hjelper kandidater med å lære og forstå emnene bedre ved å gi dem muligheten til å øve til de får det riktig. Som et resultat kan kandidater forbedre sin forståelse, selvtillit og generelle akademiske prestasjon.

Denne funksjonen er også nyttig for pedagoger og institusjoner som ønsker å gi studentene en mer dynamisk og effektiv læringsopplevelse.

Kort sagt kan kandidater som tar en prøve med Flere forsøk:

 • Forbedre forståelsen av emnet ved å øve flere ganger.
 • Øke selvtilliten ved å identifisere og rette opp feil.
 • Forbedre den akademiske prestasjonen ved å oppnå bedre karakterer.
 • Forberede seg mer effektivt til eksamener ved å identifisere områder som krever mer fokus.

Innhold

Omfang

Den lukkede betaversjonen av Flere forsøk vil gi kandidatene muligheten til å øve, lære og mestre et emne i eget tempo. De kan ta seg tid til å forstå fagstoffet, identifisere områder som krever mer oppmerksomhet og øve til de får det riktig.

 1. Innhold for prøven: Prøven vil kun inneholde fullstendig automatisk vurderte oppgaver/oppgavesett, inkludert oppgavetypen Numerisk Simulering, med eller uten forhåndsdefinert tilbakemelding per spørsmål og per alternativ.
 2. Konfigurasjon av testen: Hovedansvarlig bestemmer det maksimale antallet forsøk som kan tas på testen, samt vurderingslogikken for den overordnede vurderingen.
 3. Studentopplevelse: Kandidatene har full fleksibilitet til å ta så mange forsøk de vil - opp til maksimalt konfigurert antall - innenfor tidsvinduet for testen.

Merknad: Prøveinnstillingene for hvert forsøk tatt på testen vil være de samme.

Hovedansvarlig/administrator

Hovedansvarlig/administrator har muligheten til å sette opp en test med Flere forsøk og spesifisere:

 • Maksimalt antall tillatte forsøk.
 • Den endelige vurderingslogikken for overordnet vurdering.

Hovedansvarlig/administrator har muligheten til å se listen over forsøk på testsammendragssiden med følgende:

 • Forsøksnavn med kobling til prøveoversikt- siden for forsøket
 • Status
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Varighet
 • "Mer" med valget "Gå til vurdering".

Merk

 • Hovedansvarlig/administrator bør kun bruke fullstendig automatisk vurderte oppgaver/oppgavesett, med eller uten forhåndsdefinert tilbakemelding.
 • Hovedansvarlig/administrator kan endre det maksimale antallet forsøk på en prøve frem til prøvens sluttid ved å deaktivere testen og øke det maksimale antallet forsøk, eller redusere det maksimale antallet forsøk så lenge det er høyere enn antallet forsøk tatt av en hvilken som helst kandidat på det tidspunktet.

 • Deaktivering av prøven kan ikke skje etter at første innsending/forsøk på prøven allerede er gjort av en kandidat.

 • Det første forsøket genereres som standard, men pågående forsøk genereres etter hvert som de blir forespurt av en hvilken som helst kandidat (og ikke på forhånd).

Prøvemal

Hovedansvarlig/administrator bør ideelt sett bruke følgende prøveinnstillinger (de obligatoriske er i fet skrift) for å sikre den beste studentopplevelsen:

 • Prøvenavn
 • Oppgavesett
 • Enhet (valgfritt)
 • Mal (valgfritt)
 • Starttidspunkt for prøven
 • Prøvens slutttid
 • Varighet (valgfritt)
 • Aktiver flere forsøk
  • Maksimum antall forsøk
  • Innstilling av Endelig resultat
 • Legg til kandidater
 • Generelle innstillinger > Vurdering 2.0
 • Etter innlevering > Gi kandidatene tilgang til besvarelsene, Vis karakter på studentens startside
 • Arbeidsflyt for sensorer (valgfritt*)
 • Begrunnelse for karakterer (valgfritt)

*Om nødvendig kan du konfigurere prøveinnstillinger for å tilpasse dine preferanser, men husk at prøver med Flere forsøk fremdeles kan fungere uten vurdering. Den endelige poengsummen vil bli beregnet ved å aggregere poengsummene fra hvert forsøk, ved å benytte den valgte vurderingslogikken.

Konfigurering av Flere forsøk

 1. Innenfor innstillinger for prøveinnstillinger klikk på Aktiver Flere forsøk.
 2. Angi et maksimalt antall forsøk i tekstfeltet.
 3. Under Innstilling av endelig resultat, velg mellom følgende alternativer:
  • Høyeste: Den høyeste poengsummen oppnådd blant alle forsøkene vil bli betraktet som det endelige resultatet.
  • Gjennomsnitt: Gjennomsnittlig poengsum oppnådd over alle forsøkene vil bli beregnet og brukt som det endelige resultatet.
  • Siste: Den nyeste poengsummen fra kandidatens forsøk vil bli betraktet som det endelige resultatet.
 4. Legg til kandidater
 5. Under Generelle innstillinger, aktiver Vurdering 2.0. Merk: Ikke aktiver "Vis riktige svar og resultatside"
 6. For Innstillinger Etter innlevering, aktiver "Gi kandidatene tilgang til besvarelsene" og "Vis karakter på studentens startside"
  Merk: Ikke aktiver Resultatsiden.
 7. Under Vurderingsinnstillinger kan du bruke en Karakterskala hvis du ønsker å gi en karakter for hele testen basert på total poengsum. Hvis du gjør det, vil vi råde deg til å bruke manuell vurdering og ikke terskelverdier.

 

Student-dashboard

Studentopplevelsen

I denne delen vil vi dekke kandidatens opplevelse i følgende situasjoner:

Før første forsøk

 

 

Etter første forsøk

Studenten kan se det kommende forsøket under "Kommende tester" med følgende detaljer:

 1. Navnet på prøven
 2. "Vis flere detaljer" lar studenten se detaljene for forsøkene som er tatt så langt
 3. Det nye forsøksnummeret
 4. Starttidspunkt og sluttidspunkt for forsøket
 5. Poengsummen som brukes for å beregne sluttresultatet
 6. Antall innsendte forsøk og antall gjenværende forsøk
 7. Foreløpig endelig poengsum så langt basert på antall forsøk tatt og endelig poengsum-logikk

 

Etter alle forsøk eller ved prøvens sluttid

Studenten kan se tidligere forsøk (gruppert) med følgende informasjon under "Tidligere prøver"

 1. Navnet på prøven
 2. "Vis flere detaljer" lar studenten se detaljene for forsøkene som er tatt så langt
 3. Starttidspunkt og sluttidspunkt for forsøket
 4. Antall forsøk som er innlevert og antall gjenværende forsøk
 5. Poengsummen som brukes for å beregne sluttresultatet
 6. Foreløpig endelig poengsum så langt basert på antall forsøk tatt og endelig poengsum-logikk

Ved å klikke Se flere detaljer, kan studenten se følgende informasjon om forsøkene hittil:

 1. Forsøknummer
 2. Tid innlevert
 3. Poeng
 4. Tilgang til besvarelse og forhåndsdefinert tilbakemelding

Studentens dashboard med kun poeng

Studentens dashboard med karakter

 

Sensor

Man kan vurdere Flere forsøk enten ved å tildele en karakter eller kun med poeng. I en prøve med flere forsøk, kan det være fordelaktig å bruke total poengsum fremfor en karakter, fordi total poengsum tar hensyn til alle forsøkene og gir en mer detaljert vurdering av kandidatens prestasjon, noe som gir bedre innsikt i deres styrker og svakheter. Sensor kan få en overordnet innsikt i kandidatens totale poengsum ved å laste ned følgende informasjon: 

Vurdering av flere forsøk

 1. I vurderingsverkøyet, naviger til Din karakter.
 2. Sett en karakter.
 3. Trykk Bekreft.

Last ned all data for Flere forsøk som CSV

 1. Valg > Last ned all data for Flere forsøk som CSV
 2. Åpne Excel filen fra Nedlastniger. 

Muligheten til å laste ned er åpen når som helst og er ikke begrenset til vurderingstidspunktet. 

Excelfilen har følgende kolonner:

 • Kandidat ID
 • Prøvenavn
 • Forsøknummer
 • Starttid for forsøk
 • Sluttid for forsøk
 • Total poengscore
 • Endelig karakter

Last ned endelig data for Flere forsøk com CSV

 1. Valg > Last ned endelig data for Flere forsøk com CSV
 2. Åpne Excelfilen fra Nedlastninger.

Muligheten til å laste ned er åpen når som helst og er ikke begrenset til vurderingstidspunktet. 

Excelfilen har følgende kolonner:

 • Kandidat ID
 • Prøvenavn
 • Starttid for for første og siste forsøk
 • Sluttid for første og siste forsøk
 • Total poengscore på studentens forsøk
 • Endelig karakter

Hvordan Flere forsøk fungerer sammen med Numerisk simulering

I dette eksempelet har vi følgende variabler:

 • Group_1: Genererer et tilfeldig tall mellom 1 og 9, med et intervall på 1.
 • Group_2: Kandidatens svar

Tilfeldig variabelrandomisering kan være nyttig i kombinasjon med Flere forsøk, da det kan bidra til å redusere påvirkningen av gjetting på den endelige poengsummen. Flere forsøk gir oss muligheten til å kombinere tilfeldig variabelrandomisering med fordelen av automatisk poengvurdering.

Studentopplevelsen

Forsøk 1, der ta1 tilfeldig generer verdien 9.0

 

Forsøk 2, der ta1 tilfeldig generer en verdi på 3.0

 

Forsøk 3, der ta1 tilfeldig genererer verdien 5.0

 

Et spørsmål merket som Riktig i Se besvarelse

 

Kjente begrensninger

 1. Prøven løser scanarioet med å fremme testdrevet læring for fullstendig automatisk vurderte oppgaver, der kandidater kan motta forhåndsdefinert tilbakemelding og poeng umiddelbart etter hvert svar uten innblanding fra en sensor. Derfor fungerer denne funksjonen ikke med manuelt vurderte spørsmål. Hvis et oppgavesett med ett eller flere manuelt vurderte oppgaver brukes, vil brukeren få følgende feilmelding: "Vennligst sørg for at oppgavesettet kun har fullstendig automatisk vurderte spørsmål for denne Flere Forsøk-prøven".

 2. Flere Forsøk-funksjonen fungerer ikke med Assessment paths, det vil si at vi ikke kan bruke en test med Flere Forsøk innenfor en Assessment path.
 3. Flere Forsøk-prøver fungerer med oppgavetypen Numerisk Simulering, og vi vil forbedre håndteringen av et stort antall samtidige prøvetakere For øyeblikket kan mange kandidater som starter testen samtidig, oppleve problemer med å starte testen eller treg ytelse under testen.
 4. En Flere Forsøk-prøve har et maksimalt antall forsøk som en kandidat kan ta. Innstillingene for prøven, inkludert alle dens forsøk, beholdes som standard for at funksjonen skal fungere som tiltenkt. Eventuelle endringer vi gjør på Flere Forsøk-prøven (ikke bare start/slutt-tider, men også andre generelle testinnstillinger) må manuelt endres i "allerede opprettede" forsøk. Hvis et nytt forsøk opprettes etter noen endringer på Flere Forsøk-prøven, vil det nye forsøket ha de oppdaterte innstillingene. I alle andre tilfeller anbefaler vi å ikke endre innstillingene for noen av de individuelle forsøkene for at funksjonaliteten skal fungere som forventet. Vi anbefaler å forsikre deg om at du har de riktige innstillingene på en Flere Forsøk-test før du aktiverer den.
 5. En Flere Forsøk-prøve vil ha de individuelle forsøkene oppført som frittstående prøver i Prøver- og Vurderingsgrensesnittet. Det anbefales å ignorere disse referansene til prøvene på forsøksnivå.

Snapshot:

 1. I noen tilfeller, når kandidaten starter et forsøk fra dashbordet, blir de ført til denne feilsiden i stedet for prøve-avspilleren. Hvis dette skjer, anbefaler vi at kandidaten går tilbake og prøver å ta forsøket på nytt ved å klikke på "Start test" etter noen sekunder (se bilder nedenfor). Vi jobber med å løse dette problemet før neste utgivelse.
 2. Det er for øyeblikket ingen valideringer for start/slutt-tider for tester. Vår antakelse er at valideringer ikke er nødvendige, og vi kan holde det fleksibelt inntil vi eventuelt oppdager noe annet basert på tilbakemeldinger fra kunder.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig