This is the forum where Inspera users share Question sets and other content than can inspire other users. Feel free to upload questions and question sets and inspire with new ways of using Inspera. This is a category for all segments. You are free to use any language, but English is preferable. That way, more users can join the conversation. Further, it is appreciated that Language (EN, NO or SE) is marked in the header of your post. // För svenska användare: Här samlar vi uppgifter som är fria att använda för alla Insperaanvändare. Vänd dig till din kommunansvarig som laddar ner de uppgifter du är intresserad av till er domän (från https://sverige.inspera.com/admin). (Detta gäller de svenska uppgifterna) Kommunansvarig / Produktägare har tillgång till att lägga upp proven på er Inspera domän. Kontakta oss genom att göra en "Submit a request" för att få behörighet.