Flytta kommentarer från "Medbedömmare" till "Kandidat"?

Comments

1 comment

 • Emma Jönsson

  Hej Frida!

  Tack för din förfrågan.

  Du behöver gå in och ändra inställning på varje kommentar, du behöver dock inte skriva om dem bara klicka på spara - kandidat, på den kommentar/de kommentarer du vill ändra. se bifogad bild.

  vänliga hälsningar 

  Emma

   

  0
  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk