Flera bedömare

Comments

2 comments

 • Official comment
  Fredrica Lundkvist

  Precis, på högskola/universitet är man ofta fler bedömare på ett prov.

  Man kan inte assigna en bedömare uppgifter eller kandidater i Inspera, men man kan själv filtrera i bedömningsverktyget på vilka uppgifter/kandidater man vill se. (Du kan alltså tex välja att endast se 10 specifika elever.) Du kan läsa mer om filtrering här: Filter vid bedömning

  Comment actions Permalink
 • Rem2019up Uppsala Univ

  På universitet är det standard att man är flera som hjälper till att rätta tentan (var och en rättar sin uppgift) -spelar ingen större roll om man ser "de andras" uppgifter.

  0
  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk