Brandlarm

Comments

1 comment

 • Magnus Rittnor

  Det säkraste är nog att läraren pausar allas prov och sedan lägger till tid om så behövs.

  Med vänlig hälsning,

  /Magnus

  0
  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.

Powered by Zendesk