Inspera Academy - courses (Swedish)

I Inspera finns Inspera Academy, där du som användare av Inspera kan ta kurser för att lära dig hur man exempelvis skapar prov, övervakar eleverna under provet i Monitor, samt hur man bedömer. 

Ta en kurs

För att komma till Inspera Academy loggar du först in i Inspera som vanligt och klickar sedan på "Academy" högst upp till höger. Nu kan du se de kurser som finns tillgängliga. För att starta en kurs klickar du på "Starta kurs". Inspera Academy finns nu också i Help Center så att du kan länka till kurserna till exempel för att skapa eget material i organisationen: https://support.inspera.com/hc/sv/sections/360012028131-Filmer-p%C3%A5-Svenska

Kurserna består av videogenomgångar, kontrollfrågor och avslutas med ett test som du ska besvara. När du har tittat på alla videogenomgångar och besvarat alla frågor väljer du "Lämna in nu". 

 

Ska_rmavbild_2019-06-04_kl._15.36.54.png

Få ditt resultat

När du har lämnat in efter avslutat kurs ser du hur många poäng du fått på kursen samt vilka frågor du haft rätt respektive fel på. (Man kan för närvarande inte gå tillbaka i kursen när det väl är inlämnat och titta på frågorna.)

När du genomfört en kurs får den en grön bock för att markera att den är genomförd. Du kan dock ta kursen igen, faktiskt så många gånger du vill.

 

Gå direkt till kursen: 

Förbered nationella prov (grundskola/gymnasiet)

Kursen går igenom hur du skapar den skrivyta/prov som eleven använder vid nationella prov i svenska, svenska som andraspråk, och engelska i grundskola, gymnasium och VUX. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._07.56.58.png

 

Hur fungerar det för eleven/studenten?

Kursen ger dig en inblick och förståelse för hur det fungerar för eleven/studenten att skriv i Inspera.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._07.53.01.png

 

Monitor - Övervaka under pågående prov

Kursen går igenom hur du övervakar i Monitor under prov. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._07.45.21.png

 

Skapa eget prov utifrån mall

Kursen är till för dig som vill skapa egna prov och skapa egna uppgifter. Vi använder mallar för att det ska vara så enkelt som möjligt. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._07.35.01.png

 

Skapa eget prov från grunden

Kursen går igenom hur du skapar eget prov/tentamen helt från grunden och övergripande vilka inställningar du kan välja mellan. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._07.56.58.png

 

Articles in this section

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful