FS Løpenummer in practical use (article in Norwegian)

Information: This article is only available in Norwegian, and will not be translated to English.

Inspera Assessment har nå tatt i bruk FS løpenummer som unik identifikator for brukere som overføres fra FS. Dette skal i utgangspunktet ikke påvirke brukeradministrasjonen i Inspera, men det kan i noen tilfeller være nødvendig med manuell korrigering.

Denne artikkelen omhandler import av admin-brukere fra FS BAS/Sebra:
FS BAS/Sebra

Denne artikkelen beskriver hvordan vi matcher brukere mellom Inspera og FS (BAS + eksamens-API):
Matching of Users from FS

 

Så hva betyr dette for dere?

Med FS BAS-integrasjon:

Løpenummer legges til automatisk når brukere opprettes basert på integrasjonen. Det vil si at hvis en bruker i Inspera opprettes ved nattlig synkronisering med FS BAS, så vil løpenummer legges til automatisk.
Alle brukere i FS BAS skal ha fått løpenummer oppdatert i Inspera automatisk.

Feide-ID for brukere i FS BAS vil oppdateres automatisk i Inspera.
Dette er den eneste endringen ut over innføring av løpenummer. Det vil si at e-postadresser eller annen informasjon ikke vil oppdateres automatisk. Brukernes status vil oppdateres som vanlig.

FS eksamens-API (gjelder for alle, uavhengig av FS BAS-integrasjon):

Når nye sensorer kommer over fra FS, så vil disse opprettes med FS løpenummer i Inspera. Eksisterende sensorbrukere vil ikke bli automatisk oppdatert med FS løpenummer.
E-postadresse oppdateres ikke automatisk i Inspera.

 

Tips:

Det er mulig å legge til løpenummer manuelt i Inspera brukeradministrasjon. Dette kan i mange tilfeller være nyttig å gjøre, f.eks. dersom det ved synkronisering gis en feilmelding på en av sensorene som skal overføres.

Hvis dere oppretter brukere i Inspera manuelt, så anbefales det at dere også legger til FS løpenummer samtidig.

Siden e-postadresse ikke oppdateres automatisk fra FS så er det fremdeles mulig at duplikatbrukere opprettes i de tilfellene løpenummer ikke er lagt til i Inspera. Det skjer fordi vi da fremdeles matcher på e-postadresse, og hvis denne er endret i FS så vil det ikke lenger finnes en match i Inspera. Tidligere var workaround for dette å bytte om på e-postadressene på den originale brukeren og duplikatbrukeren, og deretter deaktivere duplikatbrukeren. Vi endrer nå anbefalingene for dette.

Hvis en duplikatbruker opprettes så kan følgende steg rette opp i det:

  1. Åpne duplikatbrukeren i Inspera brukeradministrasjon
  2. Fjern FS løpenummer fra denne brukeren (bruk ctrl-x, så ligger det klart til neste steg)
  3. Åpne den opprinnelige brukeren i Inspera brukeradministrasjon og lim inn FS løpenummer på denne brukeren
  4. Slett duplikatbrukeren i Inspera
  5. Oppdater e-postadressen på den opprinnelige brukeren
  6. Synkroniser prøven med FS igjen for å få riktig bruker lagt til på prøven

Articles in this section

Was this article helpful?
1 out of 2 found this helpful