Felmeddelande vid inloggning

Om du får ett felmeddelande när du loggar in är det vanligaste felet att du har försökt logga in via elevinloggningen, du har glömt /admin. Felmeddelandet kan till exempel se ut så här:

Ska_rmavbild_2019-11-18_kl._12.47.44.png

Om detta inträffar behöver du logga ut och stänga ner din webbläsare. Ev. kan du även behöva starta om din dator. Prova sedan att logga in igen:

*ditt organisationsnamn*.inspera.com/admin: https://kommun.inspera.com/admin

organisationsnamnet är din kommuns/högskolas/universitets/organisations namn.

Articles in this section

Was this article helpful?
1 out of 5 found this helpful