Återinlämning - Eleven/studenten har inte lämnat in

Om provets sluttid har passerat eller om en elev/student har lämnat in, tillåter Inspera Assessment att man som lärare (eller på Inspera-språk admin eller platsansvarig) lämnar in åt eleven/studenten. Detta kan vara användbart i flera olika situationer, särskilt om eleven/studenten har glömt att lämna in.

Information: En återinlämning kan inte tillåtas om inlämningen har fått poäng eller betyg.

 

Lämna in åt eleven/studenten:

  1. Markera en elev/student i kandidatlistan i monitor
  2. Klicka på "Återinlämning" i menyn som dyker upp längst ner på skärmen
  3. Välj "Tillåt studenten att lämna in på nytt" > "Ingen tidsgräns" > "Uppdatera
  4. Välj Återinlämning i menyn igen och "Tillåt inte studenten att återinlämna", och sedan "Lämna in nuvarande".
    (Den senaste versionen av svaret kommer lämnas in, inklusive allt som skrivits efter att man öppnade för återinlämning. Status kommer då uppdateras till "Lämnat in" och inlämningen är tillgänglig för bedömning.)

Screenshot_2020-08-10_at_15.44.48.png

 

Läs mer om vilka alternativ som finns när du ska tillåta återinlämning här: Öppna för återinlämning.

Articles in this section

Was this article helpful?
7 out of 19 found this helpful